Podržite nas!

GROZD-ova analiza 4. modula ZO

29.12.2013 23:45

Stručni tim udruge GROZD izradio je analizu 4. modula programa zdravstvenog odgoja.

Autori 4. modula nameću djeci kontracepcijski pristup spolnosti pri čemu prešućuju relevantne znanstvene podatke želeći današnju djecu i mlade pretvoriti u poslušne korisnike proizvoda farmaceutske industrije. Takozvani znanstveni temelj 4. modulu  nažalost predstavlja znanstveno upitna struja pod nazivom "seksologija", na osnovu čega se djeci na više mjesta plasiraju postavke svjetskog Kongresa seksologa kao njihova „seksualna prava“ koja predstavljaju podlogu za „znanstveno“ opravdanje svih seksualnih poremećaja, uključujući pornografiju i pedofiliju. Tzv. dječja seksualna prava način su djelovanja promotora pedofilije koji se upravo putem spolnog odgoja u školama bore za ostvarivanje svojih podlih ciljeva.

 

GROZD-ova analiza 4. modula ZO – program i dalje moralno neprihvatljiv i znanstveno neutemeljen 

Stručni tim udruge GROZD izradio je analizu 4. modula programa zdravstvenog odgoja. Pokazalo se da je program gotovo identičan onome od prošle školske godine kada ga je Ustavni sud ukinuo, dakle i dalje promiče negativni, bezvrijednosni i tehnicistički pristup spolnosti, te nameće ideologiju štetnu za zdravlje i razvoj djece i mladih.

Autori 4. modula nameću djeci kontracepcijski pristup spolnosti pri čemu, prešućuju relevantne znanstvene podatke želeći današnju djecu i mlade pretvoriti u poslušne korisnike proizvoda farmaceutske industrije. Među asocijacijama vezanima uz spolnost kojih bi se učenici mogli sjetiti nisu predviđeni obitelj, brak, djeca, ali su zato predviđeni i opširnije obrazloženi pojmovi poput homoseksualnosti, pedofilije i incesta. Izjednačeni su svi "tipovi obitelji", čak i "istospolni brak" koji u Hrvatskoj ne postoji dok se brak žene i muškarca koji imaju djecu naziva "tradicionalnim" i u vezi njega se ne ističe ništa što bi bilo pozitivno i motivirajuće za mlade ljude. Stvaranje novog života kao dio spolnog odnosa sustavno se prešućuje ili spominje u negativnom kontekstu – kao nepoželjna posljedica i smetnja (koju treba ili spriječiti kontracepcijom ili ukloniti pobačajem). Riječ "trudnoća" gotovo uvijek dolazi uz pridjev "neželjena". Skandalozno je da se znanstvena činjenica da život počinje začećem proglašava samo "religijskim" stavom, i time omalovažava te se prepušta pojedincu da odredi "u kojem trenutku tijekom trudnoće" počinje život!

Rodno ideološki i tehnicistički 4. modul spolnog odgoja ne razlikuje dobra i loša ponašanja u pogledu spolnosti. U ovom programu nema moralnog/etičkog oslonca i objektivnih kriterija, niti program kao takav ističe autoritete odnosno ideale, nego potiče egocentrizam; omalovažava ulogu nastavnika svodeći ga na glasnogovornika rodne ideologije i farmaceutske industrije.

Ovo su samo neke od primjedbi udruge GROZD na program 4. modula Zdravstvenog odgoja koji je u rujnu 2013. ponovno uveden u škole. Sažetak analize prenosimo u cijelosti, a detaljnu analizu sadržaja u tablicama po razredima, analizu netočnih i nepotpunih stručnih i medicinskih podataka u 4. modulu te prikaz tema koje izostaju u programu MZOS-a, a GROZD ih smatra neizostavnim u spolnom odgoju mladih, možete preuzeti na linkovima.

Udruga GROZD vodi pravni postupak s Ministarstvom oko (ne)objavljivanja rezultata javne rasprave, a analiza programa predstavlja dio pripreme za pokretanje novog Prijedloga za ocjenu ustavnosti pri Ustavnom sudu, o čemu GROZD i REFORMA uskoro namjeravaju izvijestiti javnost.

Primjedbe na 4. modul - TABLICE PO RAZREDIMA

Netočni i nepotpuni stručni/medicinski podaci u 4. modulu

Teme koje izostaju u programu MZOS-a a sadržane su u programu GROZD-a

 

Udruga Glas roditelja za djecu – GROZD listopad 2013. 

SAŽETAK PRIMJEDBI NA 4. MODUL PROGRAMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA

 

- sadržaji u okviru sata razrednika -

Program zdravstvenog odgoja, koji je u rujnu 2013. godine (ponovo) uveden u škole, u svom je 4. modulu gotovo istovjetan onome iz 2012./2013. kada ga je Ustavni sud ukinuo. Stoga vrijede slične zamjerke kao i lani:

 

Ø NEGATIVNA SLIKA O SPOLNOSTI: 4. modul započinje negativnim pristupom spolnosti, a i kasnije u njemu često prevladava negativna slika spolnosti. Primjerice:

- tema prihvatljivih i neprihvatljivih tjelesnih dodira nad djecom (koja je inače polazišna tema u promociji pedofilije – v. na kraju), nešto što je samo po sebi kriminalno i bolesno ponašanje, stavlja se kao prva tema koju djeca uče u školi o spolnosti (u 3. r. OŠ), umjesto da se u spolnost uvedu kroz pozitivne, njima primjerene teme poput npr. ljubavi u obitelji

- apstinencija, odgađanje spolnih odnosa, koja se navodno u ovom programu promovira, predstavlja se djeci na dokazano pogrešan i neuspješan način – zastrašivanjem tjelesnim posljedicama spolnih odnosa, umjesto da se razgovara o vrijednosti spolnosti i spolnog odnosa, vrijednosti u koju se isplati "ulagati" i zbog toga pričekati

- umjesto da se s mladima razgovara o smislu i značenju veze te ih se na taj način osposobljava i pozitivno motivira za stvaranje kvalitetne veze, fokus se stavlja na nasilje u vezama (u 2. r. SŠ)

 

Ø BEZVRIJEDNOSNI POGLED NA SPOLNOST: Kroz gotovo sve teme provlači se bezvrijednosni pogled na spolnost odnosno prikriveni etički/moralni relativizam (u svim razredima).

 

Ističe se važnost osjećaja i izražavanja osjećaja ("kako se osjećam?"), dakle trenutni subjektivni kriterij kao jedini i najvažniji za donošenje odluka, dok se potpuno zanemaruje promišljanje o objektivnim moralnim/etičkim kriterijima tj. vrijednostima ("je li nešto dobro?").

Izostaje promišljanje o smislu i značenju svakog spolnog ponašanja iz svih aspekata osobe i njene spolnosti. Razmišlja se samo kratkoročno ("što trenutno želim i osjećam"), a ne dugoročno ("što je ukupno dobro za mene i drugoga"). Ne govori se što znači zrelost osobe, te da niti veza ne može biti zrela ako osobe nisu zrele i ako objektivne (a ne subjektivne) okolnosti nisu zrele!

Proglašavanjem emocija jedinim kriterijem za odlučivanje ovaj program odgaja djecu za etički/moralni relativizam u kojem je svako ponašanje jednako dobro i jednako vrijedno. Takav pristup u konačnici uvijek rezultira osobnim traumama i poražavajućim javnozdravstvenim podacima. Primjerice u Velikoj Britaniji, u kojoj je moralni relativizam uzeo maha, postotak maloljetničkih trudnoća i spolno prenosivih bolesti je višestruko veći nego u Hrvatskoj.

Ignoriranje i negiranje općeljudskih vrijednosti vezanih uz spolnost pokazuje da ovaj program nije samo nedostatan već je i suštinski pogrešan. Djeca zaslužuju i od nas očekuju cjeloviti pristup tako važnoj temi kao što je spolnost.

 

Ø TEHNICISTIČKI (KONTRACEPCIJSKI) PRISTUP: U pitanju spolnog ponašanja servira se tehnicistički pristup sveden na nekritičku promociju korištenja "zaštite" prezervativima (u 8. r. OŠ i u 1, 2. i 3. r. SŠ), za koji se u svijetu pokazalo da ne donosi dobre rezultate.

U uzrastu u kojem većina djece i mladih još uopće nije imala spolne odnose stvara se dojam da ih "svi" imaju, čak i s različitim partnerima. Kao jedino "realno" rješenje promovira se kontracepcija, prvenstveno prezervativ. Pojam odgovornog spolnog ponašanja izjednačava se s korištenjem "zaštite" tj. izbjegavanjem tjelesnih posljedica.

Zabrinjavajuće je što se paralelno s promocijom kontracepcijskih sredstava prešućuju podaci o njihovoj sigurnosti. Primjerice, za prezervativ/kondom se samo kaže da mu je "pouzdanost vrlo visoka", bez navođenja podatka kolika je ta pouzdanost. Znanstveni podatak o pouzdanosti prezervativa koji se nalazio u programu iz 2012./13. g. "80% ili više" je sada maknut (vjerojatno jer je bilo očito da mu je sigurnost zapravo jako niska). Ovakvo stvaranje lažne sigurnosti predstavlja zavaravanje mladih!

O odgovornosti za ostale posljedice (npr. psihičke, duhovne, društvene) uopće se ne govori, kao niti o odgovornosti ako "zaštita" zakaže (ako npr. uslijed spolnog odnosa dođe do začeća djeteta). O promiskuitetu, gorućem izvoru spolno prenosivih bolesti se premalo govori kao o problematičnom odnosno rizičnom ponašanju.

Iskustva inozemnih stručnjaka potvrđuju da su ovakvi, tzv. kontracepcijski programi koji se temelje na promociji prezervativa promašeni tj. da ne donose dobre rezultate. Edward C. Green, medicinski antropolog i viši znanstveni istraživač na Populacijskim i razvojnim studijama centra Harvard, koji je i sam više godina radio na promoviranju prezervativa i ostalih kontracepcijskih sredstava, sada smatra kako se prevencija AIDS-a ne može temeljiti isključivo na promoviranju prezervativa (Green E.C.(2005) The one success story is now threatened by U.S. aid bureaucrats, The Weekly Standard, 10). Stephen J. Genuis s Odjela za porodništvo i ginekologiju Sveučilišta Alberta iz Edmontona u Kanadi u svom članku, govoreći o problematici spolnih bolesti, navodi kako niti kontraceptivi niti prezervativi nisu dali očekivane rezultate te smatra nužnim da se ponovno preispitaju prevencija i strategije kontroliranja spolno prenosivih bolesti. Uz to, govori o uspjehu preventivnih programa koji se bave primarnim seksualnim ponašanjem (Genuis S. J., Genuis S. K.(2004) Managing the sexually transmitted pandemic: A time for reevaluation, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 191, 1103-1112).

U ovakvom kontracepcijskom pristupu treba uzeti u obzir interes farmaceutske industrije i s njima povezanih interesnih skupina koje žele od današnje djece i mladih stvoriti korisnike svojih proizvoda. Obzirom da postoje pristupi i programi koji imaju daleko veću znanstvenu utemeljenost i učinkovitiji su u prevenciji fizičkih posljedica, opravdano je pitanje uvodi li se ovakav program u cilju dobrobiti mladih ili u cilju nečijih interesa?

 

Ø OMALOVAŽAVANJE BRAKA I OBITELJI: MZOS tvrdi da ovaj program odgaja mlade za cijeli život. No, umjesto da ih životno odgaja da budu što sposobniji ostvariti trajnu i vjernu ljubavnu vezu koja će biti idealno mjesto za rađanje i odgoj djece, ovaj program potpuno zanemaruje važnost braka i obitelji te važnost pripreme za njih. Primjerice:

 

U 7. r. OŠ: među asocijacijama vezanima uz spolnost kojih bi se učenici mogli sjetiti nisu predviđeni obitelj, brak, djeca, ali su zato predviđeni i opširnije obrazloženi pojmovi poput homoseksualnosti, pedofilije i incesta.

U 3. r. SŠ: - izjednačeni su svi "tipovi obitelji", čak i "istospolni brak" koji u Hrvatskoj niti ne postoji

- brak žene i muškarca koji imaju djecu nazvan je "tradicionalnim" i nije istaknuto išta što bi pozitivno i motivirajuće djelovalo na mlade od kojih će većina jednog dana ući u brak i iskreno ga želi u budućnosti

- u tekstu stoji besmislica: "Ideja o ljubavi dviju osoba kao temeljnom razlogu za brak snaži tek od 18. stoljeća"!

- nesretne i negativne promjene vezane uz brak (rastava, jednoroditeljske obitelji i sl.) opisane su kao "suvremene" pojave.

Općenito: - ni u kom obliku nije naglašena ljepota i vrijednost potpuno predanog i trajnog odnosa, ne govori se o ljubavi i vjernosti kao temelju takvog odnosa, ne priprema se mlade za kvalitetnu vezu, ne govori se o povezanosti sadašnjih odluka i ponašanja s budućom sposobnošću za ostvarivanje kvalitetnog braka, roditeljstva i obitelji

- stvaranje novog života kao dio spolnog odnosa sustavno se ili prešućuje ili spominje u negativnom kontekstu – kao nepoželjna posljedica i smetnja (koju treba ili spriječiti kontracepcijom ili ukloniti pobačajem); riječ "trudnoća" gotovo uvijek dolazi uz pridjev "neželjena"

- znanstvena činjenica da život počinje začećem proglašava se "religijskim" stavom, te se prepušta pojedincu da odredi "u kojem trenutku tijekom trudnoće" počinje život!

 

Ø IZOSTANAK NAJVAŽNIJIH TEMA: Izbjegavaju se gotovo sve važne teme o spolnosti koje bi trebale biti uključene u 4. modul.

Izbjegavanjem važnih tema mladi ljudi se ostavljaju u neznanju ili poluznanju, te se oslobađa prostor manipulaciji, ideologiji i "pranju mozga".

Popis tema koje nedostaju a sadržane su u programu GROZD-a! – v. ovdje.

 

Ø NETOČNI I NEPOTPUNI MEDICINSKI PODACI – o prezervativu, cjepivu protiv HPV-a, kontracepcijskoj piluli, piluli za dan poslije, prirodnim metodama, početku života, homoseksualnosti i sl. – tekst v. ovdje.

 

Ø PEDAGOŠKA NEUTEMELJENOST I NEPRILAGOĐENOST DOBI: Ne postoje jasno definirani odgojni ciljevi, ne polazi se od cjelovitog odgoja. Neke teme i način na koji se prezentiraju nisu primjerene dobi i pedagoški su neprihvatljive.

Odgoj pretpostavlja ciljeve koji se njime postižu i vrijednosti koje se njime usvajaju, a one se odražavaju na ponašanje pojedinca i na stanje društva. No, ovdje ne postoje jasno definirani odgojni ciljevi na području stavova, niti vođenje učenika prema cjelovitim znanjima, idealima i uzorima u skladu s tim ciljevima.

U spolnosti, kao i svim drugim segmentima života, postoje dobra i loša ponašanja. Međutim, u ovom programu nema tog moralnog/etičkog oslonca i objektivnih kriterija, mladima se ne daju sve relevantne informacije, a od samog nastavnika se uglavnom traži samo uloga moderatora.

U nedostatku jasno definiranih ciljeva na području stavova u ovom programu učenici često usvajaju stavove po principu slučajnosti, odnosno one koji se nametnu od strane dominantnih sudionika u raspravi. To je nedopustivo s obzirom da se radi o tako važnoj temi za život ljudi (ali i cjelokupnog društva) kao što je spolnost.

Program ne polazi od cjelovitog odgoja, nego koristi parcijalni pristup; ne polazi od kriterija što je objektivno dobro za učenika, nego potiče slijeđenje subjektivnih osjećaja; ne polazi od istine o ljudskoj spolnosti, nego manipulira i prešućuje, iskrivljuje i zamagljuje činjenice; ne ističe autoritete niti ideale, nego potiče egocentrizam; omalovažava ulogu nastavnika svodeći ga na glasnogovornika rodne ideologije i farmaceutske industrije.

Program zdravstvenog odgoja, nastavnici i roditelji kao odgojni čimbenici nisu usklađeni u odgojnim ciljevima koje nastoje ostvariti, nego su u raskoraku. Neke teme i način na koji se prezentiraju nisu primjerene dobi i nisu pedagoški prihvatljive, npr.:

- tema tjelesnih dodira (3. r. OŠ) – izvorno nije namijenjena djeci od 9 godina; predstavlja ulazak u dječju intimu i izlaganje djece seksualnim sadržajima, psihološko opterećuje djecu i njihove odnose s najbližima (roditeljima)

- masturbacija (5. r. OŠ) – nekritički se sugerira svjetonazorski stav o njenoj potpunoj prihvatljivosti kao "sastavnog dijela ljudske spolnosti"; nametanjem tog stava zloupotrebljava se autoritet liječnika koji ga treba prenijeti učenicima; ne uvažavaju se interesne i razvojne razlike djece ovog uzrasta

- homoseksualnost (7. r. OŠ i 3. r. SŠ) – prikazana je pristrano i parcijalno; zloupotrebljava se nesigurnost i neizgrađenost spolnog identiteta djece i mladih ove dobi

- vježbanje uloga sa spolnim odnosima s različitim partnerima (1. r. SŠ) – zahtijeva uživljavanje u intimne situacije u kojima mladi možda niti žele niti planiraju biti

- pornografija (1. r. SŠ) iako je ta tema prebačena iz 6. r. OŠ u 1. r. SŠ, pretpostavlja se da se djeca s njom suočavaju; ne pomaže se mladima kako da je izbjegnu (dapače joj se kroz afirmativni stav prema masturbaciji "utire put"); detaljna predviđena analiza pornografije mogla bi više pobuditi zanimanje nego odvraćanje od nje

- rodna ideologija – opasna za zdrav i uravnotežen razvoj spolnog identiteta djece i mladih – u nastavku

 

Ø RODNA IDEOLOGIJA KAO IDEOLOŠKA POZADINA: Propagira se neznanstvena i za razvoj djece opasna rodna ideologija (4. i 6. r. OŠ i 2. i 3. r. SŠ).

Rodna ideologija odvaja "spol" i "rod": tvrdi da se muškarci i žene razlikuju samo po biološkim karakteristikama ("spolu"), dok su im sve ostale razlike društveno nametnute i nazivaju se "rod", te ih treba ukinuti (v. primjer zamjene uloga u obitelji u 4. r. OŠ). Da bi se opravdala ta navodna potreba brisanja razlika među spolovima, često se u prvi plan izvlače ekstremno negativni primjeri iskorištavanja žena u patrijarhalnom društvu u prošlosti ili u drugim dijelovima svijeta, npr. Saudijskoj Arabiji (u 6. r. OŠ), ili pojava nasilja u vezama (u 2. r. SŠ). Pri tome se ignorira i negira pozitivna, izgrađujuća uloga različitosti i komplementarnosti spolova u obitelji i društvu, a ujedno i pozitivna uloga stereotipa/uzora iz okoline nužno potrebna za psihološki razvoj djece.

Ovakvo gledanje je suprotno znanstvenim spoznajama s područja antropologije, psihologije, pedagogije itd. te je u svijetu već raskrinkano kao neznanstveno (primjerice u skandinavskim zemljama – zatvaranje Rodnog instituta u Norveškoj krajem 2011. g.). Osim što je neznanstvena, ona može ozbiljno narušiti zdrav i uravnotežen razvoj mlade osobe koja tek izgrađuje svoj spolni identitet.

Za prenošenje djeci sržne poruke – a to je da su ženski i muški spol jednako vrijedni bez obzira na njihovu različitost te da je neprihvatljivo omalovažavanje i iskorištavanje jednog spola u odnosu na drugi – je neznanstveno uvođenje pojma "roda" i rodne ideologije u svakom slučaju zbunjujuće i suvišno.

 

Ø HOMOSEKSUALNA PROPAGANDA I PROTUZDRAVSTVENO DJELOVANJE: Promovira se homoseksualni (LGBT) pokret (u 7. r. OŠ i u 3. r. SŠ), te se u cilju nametanja njegovih stavova zanemaruju znanstvene činjenice, te ugrožava zdravlje djece.

Kao nastavak rodne ideologije, homoseksualnost je u programu 4. modula jedna od najzastupljenijih tema. Predstavlja se tendenciozno, retorikom LGBT pokreta u kojoj je nemoguća bilo kakva argumentirana znanstvena rasprava. Radi se namjerna pojmovna zbrka između homoseksualne orijentacije i ponašanja, te se svaki kritički osvrt na homoseksualno ponašanje automatski proglašava diskriminacijom (homofobijom).

Pitanje je kakve veze ima homoseksualna propaganda u školama sa zdravljem djece? Tu se zapravo ide protiv zdravlja djece, jer u sklopu vrlo opširne propagande LGBT pokreta i homoseksualnog ponašanja nema niti riječi o tome da je takvo ponašanje krajnje rizično u smislu širenja spolno prenosivih bolesti i zastupljenosti ostalih zdravstvenih i psihičkih problema. Na te se znanstvene činjenice djecu uopće ne upozorava, što je neprihvatljivo obzirom da se upravo radi o programu "zdravstvenog" odgoja.

 

Ø SEKSOLOGIJA KAO "ZNANSTVENI" TEMELJ: Jedan od ključnih temelja 4. modula je ideološki određena, znanstveno upitna struja pod nazivom "seksologija".

"Seksologija" je utemeljena u Americi na protuetičnim, zloglasnim istraživanjima Alfreda Kinsey-a, sa svim vrstama spolnih odnosa, uključujući i one sa vrlo malom djecom. Seksolog prof. Aleksandar Štulhofer, jedan od ključnih autora 4. modula programa zdravstvenog odgoja, stipendist je Kinsey instituta i suradnik promicatelja pedofilije u svijetu.

U 4. modulu se na više mjesta plasiraju postavke svjetskog Kongresa seksologa kao (jedino) znanstveno valjane:

- u 3. r. SŠ nameću se seksološka definicija spolnog zdravlja i tzv. "seksualna prava", iako ona nisu odobrena od Svjetske zdravstvene organizacije – razlog zašto nisu odobrena je njihova "neprihvatljivost u nekim kulturama i vjerskim zajednicama", a u ovom programu su ona nametnuta svima!

U svjetskim seksološkim krugovima spomenuta seksualna prava predstavljaju podlogu za "znanstveno" opravdanje svih seksualnih poremećaja, uključujući pornografiju i pedofiliju. Primjer iz programa:

- u 3. r. OŠ u temi tjelesnih dodira djeci se sugerira da su prihvatljivi dodiri oni koji su im ugodni – upravo se upućivanje djece da od najranije dobi odlučuju o prihvatljivosti tjelesnih dodira nalazi u srži promicanja pedofilije!