Podržite nas!

Ilčić vs. Filipović and Ladišić

02.01.2013 02:30

Evo još jednog očitog primjera novinarske neetičnosti u kojem se voditelj emisije "60 minuta" Tihomir Ladišić otvoreno stavio na stranu Jovanovićevog Zdravstvenog odgoja i u gotovo navijačkoj maniri podržava Filipovića. Filipović unatoč svojim izjavama o konspirativnom načinu izrade Kurikuluma (pogledajte ovdje) i dalje uporno traži da mu se vjeruje na riječ kako se u nastavi ništa iz literature koju su preporučili učiteljima neće koristiti. Kada bi se bar njegove izjave mogle ovjeriti kod javnog bilježnika pa da se mogu koristiti jednog dana kada više ne bude ravnatelj AZOO-a.

Međutim, do sada smo naučili da su njegove izjave često proturječne pa je u emisiji npr. izjavio kako će nastavnici morati iznositi vrijednosne stavove iako im je to prije bilo izrijekom zabranjeno, zatim da udruge nemaju što tražiti u školi, a u vlastitoj prezentaciji za učitelje kaže kako se materijali udruga mogu i trebaju koristiti u nastavi itd.

Voditelj s druge strane otvoreno izjavljuje da se slaže s Filipovićem i da ne vidi ništa sporno u citatu kako u dječjoj dobi treba uživati "genitalno, oralno i analno bez mogućnosti za reprodukciju".

Cijelu emisiju (ako imate jake živce) pogledajte na 24 sata.