Podržite nas!

Izbori 2016 - Stav HDZ-a o braku, obitelji i abortusu

08.09.2016 12:10

Promjenom vodstva HDZ-a, promijenili su se i stavovi stranke o pitanjima prava na život, MPO-u, braku, obitelji, odgoju djece... Izrečeni stavovi su puno jasniji i konzistentniji od svega što je HDZ do sada komunicirao. Izneseni stavovi u velikoj se mjeri poklapaju sa stavovima koje i mi na portalu zastupamo, te nam ne preostaje ništa drugo nego zaželjeti HDZ-u da osvoji vlast na predstojećim izborima i riječi počne pretvarati u djela :-)

U nastavku pročitajte odgovore HDZ-a, a odgovore HKS-a i dr. Dominika Vuletića pročitajte u anketi koju je proveo Vigilare.

1. PRAVO NA ŽIVOT

P: Jeste li suglasni sa znanstvenom (medicinskom) činjenicom da život počinje začećem (stvaranjem zametka)?
O: „Život svakog ljudskog bića započinje začećem.“

P: Smatrate li da čovjek ima pravo na život, bez obzira o kojem se razvojnom razdoblju njegova života radilo (od začeća do naravne smrti)?
O: „Svaki čovjek ima pravo na život od začeća do prirodne smrti te ima svoje neotuđivo dostojanstvo.“

P: Namjeravate li poštivati članak 21. Ustava Republike Hrvatske („Svako ljudsko biće ima pravo na život“)?

O: „Poštujemo Ustav Republike Hrvatske i zakonske propise, uključujući i navedeni članak.“

MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA (MPO)

P: Smatrate li zamrzavanje oplođenih ljudskih zametaka (života) na -196 °C, grubim kršenjem ljudske etike i čl. 21. Ustava Republike Hrvatske?
O: „Cijenimo doprinos određenih oblika medicinski potpomognute oplodnje parovima koji prirodnim putem ne mogu začeti novi život. Osuđujemo svaku instrumentalizaciju ljudskog bića. Pitanje ljudske reprodukcije vrlo je osjetljivo osobno, društveno te bioetičko pitanje o kojem bi se trebala povesti angažirana društvena rasprava.“

P: Smatrate li da svaka osoba ima pravo znati tko su mu biološki roditelji, suprotno onome što dopušta aktualni Zakon o MPO?

O: „Jedno od temeljnih prava svakog čovjeka jest znati tko su njegovi biološki roditelji odnosno znati svoje porijeklo.“

P: Namjeravate li umjesto skupe MPO, podupirati višestruko povoljnije, zdravije i etički potpuno prihvatljive prirodne metode planiranja obitelji koje poštuju ljudsko dostojanstvo? Kako?

O: „Prirodne metode planiranja obitelji koje uključuju i metode liječenja neplodnosti, pružaju individualan i holistički pristup liječenju te su se pokazale iznimno uspješnima. Otvoreni smo za suradnju sa stručnjacima za prirodno planiranje, a sve s ciljem pomoći parovima koji se bore s neplodnosti i drugim problemima vezanim uz ginekološko i reproduktivno zdravlje.“

2. LJUDSKA NARAV

P: Smatrate li da je čovjekov spol biološki uvjetovana kategorija ili pak stvar individualnog odabira i predmet društvenih eksperimenata?
O: „Spol je biološki uvjetovana kategorija.“

P: Držite li „teorije o rodnim identitetima“ (genderizam) štetnim za definiciju ljudske naravi, posebice zbog utjecaja na djecu, kao i za zakone i ostale sadržaje koji ih prihvaćaju i promiču (npr. Zakon o suzbijanju diskriminacije, program Zdravstvenog odgoja, Građanskog odgoja i obrazovanja)?

O: „Svatko, bez obzira na to kako se osjećao u odnosu na svoj spol odnosno rod, ima pravo na
puno poštovanje i posjeduje intrinzično dostojanstvo kao svako ljudsko biće. Međutim, protivimo se
nametanju bilo kakve, pa i rodne ideologije.“

3. BRAK

P: Namjeravate li poštivati ustavnu i zakonsku definiranost institucije braka i onemogućiti sve (aktualne i buduće) zakonske pokušaje kojima se pravne osobine bračne zajednice dodjeljuju nekim drugim životnim zajednicama, stvarajući tako paralelne institute bračnoj zajednici?

O: „Brak je zajednica žene i muškarca. Takvu ustavnu definiciju su na referendumu uvjerljivo podržali i hrvatski birači, a brak je tako zakonski definiran i u većini članica Europske unije. Istospolne zajednice trebaju biti zakonski prepoznate i uređene, kao što i jesu u okviru Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. Protiv smo toga da istospolne zajednice mogu posvajati djecu.“

4. OBITELJ

P: Smatrate li da je najbolje moguće okruženje za djecu, ono s ocem i majkom?
O: „Smatramo da je za djecu najbolje moguće okruženje, u normalnim okolnostima, ono s ocem i
majkom, kad god je to moguće.“

P: Osim jednokratnih financijskih pomoći i poreznih olakšica, koje još dugoročnije mjere namjeravate provoditi demografsku politiku s ciljem podupiranja obitelji s više djece? S kojim rokom provedbe?
O: „Demografsku revitalizaciju postavit ćemo u temelje gospodarskog, regionalnog, ruralnog i ukupnog razvitka Hrvatske kao strateški izazov suvremene Hrvatske i njezine budućnosti. Najvrjedniji hrvatski potencijal oduvijek su bili ljudi i njihove vrijednosti, koji s tradicijskim i prostornim obilježjima čine civilizacijsko bogatstvo Hrvatske i Europe, a naša je zadaća i obaveza to bogatstvo sačuvati, razvijati i prenositi na buduće naraštaje. Pokrenut ćemo inicijativu dogradnje postojećih i izgradnju novih vrtića, uz trajno praćenje demografskog stanja te demografsku projekciju na lokalnoj razini. Smanjit ćemo velike regionalne razlike u dostupnosti, kvaliteti i cijeni predškolskog odgoja i obrazovanja, u cilju povećanja dostupnosti i kvalitete te ujednačavanja cijena predškolskog odgoja i obrazovanja. S tim u svezi snažno ćemo poduprijeti maksimalni obuhvat djece programom predškole, značajnim ulaganjima u izgradnju novih vrtića putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kako bi rani i predškolski odgoj bio ravnomjerno dostupan na području cijele Hrvatske. Cilj nam je da u svim lokalnim jedinicama cijena bude prihvatljiva roditeljima i usklađena s njihovim mogućnostima te da
za one s najnižim primanjima vrtić bude besplatan. Delimitirat ćemo rodiljne i roditeljske naknade za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta kako bi
zaposleni roditelji imali punu plaću i drugih šest mjeseci. Donijet ćemo zakon o pravima i statusu roditelja – odgojitelja u obiteljima s četvero i više djece. Doplatak za djecu, kao i sustav poreznih olakšica za obitelji s djecom, revidirat ćemo u sklopu mjera šire obiteljske politike. Jedan od važnih
segmenata je dječja skrb, a svakako postojeći sustav kroz olakšice u sklopu poreza na dohodak dovodi u neravnopravan položaj djecu u obiteljima roditelja s nižim dohocima u odnosu na roditelje s višim dohocima. Naše rješenje ide u smjeru uvođenja jedinstvene dječje naknade i isključivanja iz
sustava poreza na dohodak čime se postiže pravednost u raspodjeli. Donijet ćemo obiteljsku politiku koja će definirati mjere za osnaživanje obitelji. Donijet ćemo novi Obiteljski zakon. Usklađenost rada i obiteljskog života postići ćemo politikama koje poštuju važnost obitelji u odgoju djece.“

5. ODGOJ DJECE

P: Smatrate li da roditelji imaju primarno pravo i slobodu na odgoj svoje djece, sukladno naravnom i ustavnom pravu (čl. 64. Ustava Republike Hrvatske)?
O: „Svaki roditelj ima primarno pravo i slobodu na odgoj svoje djece, sukladno Ustavu Republike Hrvatske.“

P: U duhu pluralnosti i demokratskih načela, hoćete li se založiti za pravo roditelja na izbor u odgoju i obrazovanju svoje djece, posebice u pogledu tema o spolnosti u Zdravstvenom odgoju?

O: „Poštujemo pravo roditelja na izbor i slobodu u odgoju i obrazovanju svoje djece, u smislu Protokola br. 1 Europske konvencije o ljudskim pravima.“

6. VRIJEDNOSTI

P: Smatrate li konzervativne društvene vrijednosti legitimnima (poput liberalnih) ili ih držite nazadnim, primitivnim, posljedicom nedostatka obrazovanja i sl.?
O: „HDZ njeguje tradicionalne i demokršćanske vrijednosti koje su ugrađene i u temelje Europske unije.“

P: Smatrate li da su životne vrijednosti (npr. moralnost, krepost, humanost, poštenje, odgovornost, itd.) koje izgrađuju neko društvo, jednako vrijedne ili važnije od ostalih značajnih društvenih pitanja (poput gospodarskih, financijskih i sl.)?

O: „Društvene vrijednosti poput razboritosti, pravednosti i umjerenosti, temelj su svakog zdravog društva. Bez tih vrijednosti teško se mogu izgraditi dugoročno uspješni gospodarski, financijski i politički modeli.“

Kompletan upitnik s odgovorima stranke HKS i dr. Dominika Vuletića pročitajte ovdje.