Podržite nas!

Manipulacija podacima

08.01.2013 20:00

Na stranicama HRT-a objavljeni su rezultati „prvog opsežnog istraživanja o seksualnom odgoju“ provedenog u sklopu redovitog mjesečnog istraživanja agencije Promocija plus o društvenim i političkim preferencijama „CRO Demoskop“.  Istraživanje je navodno pokazalo da 56,2% građana smatra da se Crkva ne treba miješati u obrazovni sustav. Da je seksualni odgoj kao dio zdravstvenog odgoja svjetonazorski neprihvatljiv za katolike te da roditeljima treba prepustiti pravo izbora, smatra 35% ispitanika.

Koliko je anketa napravljena tendenciozno i „šlampavo“ sa ciljem da se dobiju željeni rezultati pogledajmo na sljedećem primjeru.Pitanja su slojevita i višeznačna te ne nude odgovore na istoj razini značenja. Za početak, unutar jednog pitanja, postavljena su u stvari dva pitanja:

1.a) Zdravstveni i seksualni odgoj su potrebni u današnje vrijeme i

1.b) Crkva se ne treba miješati u ovu svjetovnu stvar

2.a) Seksualni odgoj kao dio zdravstvenog odgoja svjetonazorski neprihvatljiv za katolike i

2.b) Roditeljima treba prepustiti pravo izbora

Takav način postavljanja pitanja je nedopustiv. Pitanja bi trebala glasiti ovako:

1. Je li u današnje vrijeme potreban Zdravstveni i seksualni odgoj? DA/NE. (Vjerujemo da bi 99% odgovora bilo DA.)

2. Treba li se Crkva miješati u ovu svjetovnu stvar? DA/NE

3. Je li ovakav model seksualnog odgoja kao dio zdravstvenog odgoja svjetonazorski neprihvatljiv za katolike? DA/NE

4. Treba li roditeljima omogućiti (a ne prepustiti – time se već stvara stav prema temi) pravo izbora? DA/NE

Da su pitanja po pravilima struke postavljena na ovaj način, rezultat bi bio potpuno drugačiji. Da je tome tako, pokazuje i anketa koja se provodi u Večernjem listu (poveznica), a koja u trenutku pisanja ovog teksta kaže da je 73.13% roditelja PROTIV uvođenja ovakvog zdravstvenog odgoja u škole. Ne samo to, nego je anketa provedena na više od duplo većem uzorku od one prezentirane na HTV-u!

 

I na ovom primjeru vidljivo je na koji način mediji manipuliraju informaciju i svom silom se trude očuvati „svoj“ nametnuti ZO.

Kome je „pumpanje“ spora oko ZO, a ne njegovo rješavanje u interesu, pokazuje i drugi rezultat ovog istraživanja koji kaže da je ta tema pretekla i gospodarsku krizu, a prosinački pad kreditnog rejtinga zemlje kao jasan indikator krize tek je na sedmom mjestu.

Prosudite sami!

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!