Podržite nas!

Otvorena javna rasprava o Građanskom odgoju i obrazovanju

28.04.2014 15:30

Ministar Jovanović je već mnogo puta dokazao nestručnost i nesposobnost svojim neustavnim i protupravnim aktima pa je i kod uvođenja "Građanskog odgoja i obrazovanja" postupao na svoj način. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu no zakon nema materijalnu zakonsku osnovu, odnosno ni jednim zakonom nije predviđeno da Građanski odgoj bude "obvezatan predmet". Također, nigdje nema podataka tko je sastavi Nacrt, ni tko će i do kada, odgovoriti na prijedloge i primjedbe u ovoj javnoj raspravi. Ovo su samo neki od formalnih propusta, a o drugim propustima kao i sadržajnim nedostacima možete pročitati u članku u nastavku.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske otvorilo je 25. travnja 2014. novu javnu raspravu, o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152.

 

Formalni nedostatci

Nacrt nema materijalnu zakonsku osnovu, tj. ni jednim zakonom nije predviđeno da Građanski odgoj bude „obvezatan predmet“ ni „međupredmetni sadržaj“. Stoga ministar Željko Jovanović nema zakonsko uporište ni zakonodavčevo ovlaštenje da donese Nastavni plan i program Građanskoga odgoja i obrazovanja.

Odluka o donošenju Nastavnoga plana i programa Građanskoga odgoja i obrazovanja nomotehnički je neprimjerena jer se u točkama II. i III. rabi futur umjesto prezenta. (U propisima se, pak, uvijek rabi prezent jer se samo prezent provodi u djelo. Jedino mjesto gdje se propisuje futurom jesu prijetnje kaznama budući da one ne nastupaju po samom pravu nego ih mora odrediti sud nakon što utvrdi krivnju.)

Nigdje nema podatka tko je sastavio Nacrt koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta stavilo na javnu raspravu, ni tko će i do kada, odgovoriti na prijedloge i primjedbe u ovoj javnoj raspravi. Podsjećam da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta još uvijek odbija objaviti očitovanja zainteresirane javnosti o Kurikulu Zdravstvenoga odgoja iz lipnja i srpnja 2013.

http://narod.hr/hrvatska/jovanovic-trazi-5-88785-kuna-za-dvd-s-ocitovanjima-iz-javne-rasprave-o-kurikulumu-zdravstvenoga-odgoja/

http://nastavnici.org/2014/04/11/jovanovic-kao-superhik-od-gradanina-za-informaciju-trazi-5-88785-kn/

http://zdravstveniodgoj.com/news/nova-blamaza-ministra-jovanovica (11

 

Sadržajni nedostatci

Nigdje se u predloženom Nacrtu ne navodi pojam razmjernost ili proporcionalnost, a bez njih se ne može shvatiti ograničavanje čijih prava i sloboda.

Nigdje u ponuđenom tekstu nema pojmova: čestitost, poštenje, skromnost, radišnost, pristojnost, ljubaznost, bonton, požrtvovnost, civiliziranost.

Nigdje nema pojmova: „pravo na život“, jednakopravnost, zlostavljanje, mučenje, krivnja, nedužnost, osuda, uhićenik, zatvor, pritvor, tamnica, uzništvo.

Nigdje se ne spominju pojmovi: pravni lijek, žalba, tužba, pritužba, utok, presuda, zadovoljština, naknada.

Nema nema spomena riječi: ustavnost, državljanstvo, državljanin.

Nigdje u tekstu nema pojmova: republikanstvo, diktatura, tiranija, autokracija, oligarhija, partitokracija, samoodređenje, referendum, plebiscit, predstavnička ili parlamentarna demokracija (spominje se samo ustavna demokracija).

Nigdje u tekstu nema pojmova: domovina, domoljublje, rodoljublje ni patriotizam.

Nigdje u tekstu nema pojmova: himna, grb, stijeg, zastava, a bez njih je teško učiti o ponašanju i poštovanju prema tim simbolima.

U tekstu se potiče obilježavanje posebnih dana kao što su: Dan ljudskih prava, Dan sjećanja na žrtve holokausta, Dan volontera, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama; Tjedan solidarnosti Hrvatskoga Crvenog križa; Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti, Dani profesionalnog usmjeravanja. Ali nema: Dana državnosti, Dana pobjede, Praznika rada, Majčina dana, Dana antifašizma, Dana sjećanja na žrtve nacizma i komunizma. Stoga je očito da ovaj tekst nije pisan za hrvatski ustavnopravni poredak nego da je riječ o nekom nemuštom prijevodu.

Nigdje u tekstu nema pojmova: brak, majčinstvo, materinstvo.

Nigdje u tekstu nema pojmova: beskućnik, bezdržavljanin, apatrid, udovica, stranac, prognanik, raseljena osoba, migrant, imigrant, emigrant, selitelj, useljenik, iseljenik, hendikep, siroče, nahoče i njihovih izvedenica, a bez toga pojmovnoga aparata teško je govoriti o društveno ranjivim i ugroženim kategorijama.

Iako je Hrvatska njegova članica, nigdje se u tekstu ne spominje NATO ili Sjevernoatlantski savez.

Nigdje u tekstu nema pojmova: branitelj, Domovinski rat.

Nigdje u tekstu nema pojma: štrajk, građanski neposluh, vojna obveza.

Nema nikakva spomena mrtvih, poštovanja mrtvih ili Dana svih svetih.

Nemam nikakva spomena Božića, barem u tradicionalnom i sekularnom smislu kao obiteljskoga blagdana, ni Uskrsa kao blagdana pobjede, oslobođenja i nade.

Nigdje se ne spominje: pravo peticije, ni pravo na pristup informacijama, ni pravo na informirani pristanak kod medicinskih zahvata.

Ne razlikuju slobodi misli od slobode mišljenja. Ne spominje se pravo na slobodu uvjerenja. Nigdje se u nacrtu ne spominje slobodu vjeroispovijesti ili sloboda religije ili religijsku slobode nego govore o slobodi vjere. Nigdje se u tekstu ne spominje prigovor ili priziv savjesti.

Nema ni slova o povijesti ljudskih prava, europskih korijenima, grčkoj, rimskoj i judeokršćanskoj civilizaciji.

Nigdje se ne spominju pojmovi: sloboda kretanja, pa tako ni četiri temeljne slobode na kojima počiva Europska unija – slobode kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala.

Nigdje se ne spominju pojmovi: dom, boravište, prebivalište, nastan.

Stoga se postavlja pitanje čemu služi Građanski odgoj i obrazovanje bez toga pojmovnoga aparata, odnosno kako je on kao takav moguć.

 

Zaključak

Stoga se nameću dva zaključka:

1. Autori ovoga prijedloga Građanskoga odgoja i obrazovanja nisu dovoljno svjesni ni opsega ni važnosti građanskih prava, ni odgoja ni obrazovanja za njih.

2. Nacrt ne poštuje hrvatski Ustav i ne odražava izazove građanskom odgoju i obrazovanju koji postoje u Hrvatskoj u XXI. stoljeću.

I vi se možete svojim primjedbama i prijedlozima javiti u javnu raspravu koja traje do 26. svibnja 2014.

Ovdje možete preuzeti Nacrt http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=21723 koju je stavljen na javnu raspravu i Obrazac http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=21722 koji popunjen treba vratiti na e-poštu javnarasprava-gradjanskioo@mzos.hr.

 

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!