Podržite nas!

Primjećujemo...

05.12.2012 11:00

...kako je potrebno istaknuti sljedeće: Kurikulum proizlazi iz informacija i stavova koji su objedinjeni u 16 naslova preporučene literature za 4. modul, a ne obrnuto. U toj literaturi se npr. afirmativno govori o pornografiji (ima didaktičku ulogu) i prostituciji (cijela poglavlja) - konkretno, knjiga "O užitku". Nadalje, na stranicama 139 i 140 se u priručniku "Spol i rod pod povećalom" nekritički opisuju pedofilske pojave u "multikulturalnom okruženju". Ovo su samo neki primjeri, a ima ih zaista puno. Dakle, dovoljno je samo letimično prelistati naslove preporučene literature i shvatiti da se iza naziva tema poput "poticati toleranciju za različitosti" ili "upućivati učenike na uvažavanje drugih" krije nešto sasvim neprihvatljivo moralnim stavovima velike većine roditelja. Još strašnije je pitanje koje se nameće samo od sebe: koliko toga još ima i što se želi takvim odgojem postići?

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!

...kako u svoj sili komentara koji se pojavljuju uz temu Zdravstvenog odgoja, zagovaratelji Jovanovićevog Kurikuluma pokazuju znatno nižu razinu komunikacijske kulture i tolerancije općenito, nego oni koji mu se žestoko protive. Neprekidno dobijamo dojave čitatelja čiji komentari su na FB grupama i nekim portalima jednostavno obrisani. Čini se da su njihovi urednici i administratori pravi produkti partijskog jednoumlja te misle da će ukoliko eliminiraju suprotna mišljenja samim time biti u pravu. To ne govori samo o njima nego još i više o Kurikulumu kojega zagovaraju. No Comment!