Podržite nas!

Što građani misle o Građanskom odgoju?

06.03.2015 08:09

Smjenom ministra Jovanovića, koji je pokušao uvesti Građanski odgoj i obrazovanje bez da su bile pripremljene zakonske pretpostavke za njegovo uvođenje kao zasebnog predmeta, nije se postiglo baš ništa posebno za dobrobit učenika i njihovih roditelja. Građanski odgoj je nakon provedene druge javne rasprave krajem prošle godine uveden kao obvezan program, ali međupredmetnih sadržaja. Sadržajno se nije bitno mijenjao od onog prvog programa ministra Jovanovića koji je proveo prvu javnu raspravu iz koje donosimo neke od najzanimljivijih očitovanja. Kao što smo već naveli, MZOŠ je iz službenog dokumenta s očitovanjima izbacio oko 30% očitovanja, a preostali materijal u dokumentu je necjelovit budući da su pojedina očitovanja cenzurirana. Isto tako je povrijeđeno autorsko pravo njihovih pisaca da budu navedeni kao autori očitovanja. 


22. Očitovanje

Osobno nemam ništa protiv građanskog odgoja. Naprotiv smatram da bi jedan uljudan, i svima razumljiv i prihvatljiv građanski odgoj bio dobrodošlo pomagalo u obrazovanju i odgoju mladih. Ali takav odgoj koji bi prije svega zastupao provjerene moralne i društvene vrijednosti temeljene na Kršćanskim korijenima i na Dekalogu. Sve drugo vodi u nemoral, lutanja i beznađe. Pojednostavljeno rečeno stvaranje sustava obrnutih vrijednosti. Nažalost svi smo zadnjih godina, mjeseci a i dana tomu svjedoci na mnogim društvenim razinama.

 

U posljednje vrijeme suočeni smo s nizom poteškoća cjelokupnog društva po svim njegovim sastavnicama.. Od gospodarsko ekonomskog do moralno političkog.

 

Za sve postoji vrijeme. Vrijeme rađanja itd. i vrijeme umiranja.

 

U situaciji kada je 400 000 nezaposlenih, a ta brojka niti izbliza nije konačna kada je posljednjih 10 godina iz RH nestalo više od 200 000 ljudi, a po svemu sudeći situacija u narednom desetljeću bit će još pogubnija. Kada su vjekovna seoska ognjišta gotovo opustošena. Kada se (osim još najupornijih farmera koji su pred kolapsom) iz seoskih staja ne čuje više rika goveda, roktanje svinja itd. Kada već dva desetljeća seljak više ništa ne može legalno na otkupu prodati. Zato što ne postoje otkupi. Jedino švercerima i prekupcima po lihvarskim uvjetima. Dok s druge strane uvozimo smrznuti naribani krumpir, meso i sve drugo u najmanju ruku sumnjive kvalitete na „naš“ jadran, dok istovremeno desetci tisuća mladih bježi trbuhom za kruhom iz slavonije ali i iz svih drugih ruralnih područja. A da se dozvoli mogli bismo u kompletu hraniti cijelu Hrvatsku i izvoziti još za najmanje 10 miliona ljudi i pritom bi još morali uvoziti radnu snagu garantiram. No, to vi bolje znate od mene.

Za ilustraciju: Na mojoj mikro lokaciji postojao je poljoprivredni kombinat sa više ispostava. U našoj ispostavi od cca. 3000 ha radilo je više od 100 stalno zaposlenih ljudi. U sezoni je trebalo nekoliko stotina radnika. Svi od 4. Razreda osnovne škole radili smo cijelu sezonu i još su stotine mladih dolazili iz susjedne BiH. Danas vjerovali ili ne površina zemlje je ostala ista a više nema niti jednog stalnog zaposlenog a o sezoncima da i ne govorimo.

Mogao bih tako nizati desetke stranica gorućih problema koji tište većinu naroda.

I umjesto sustavnog rješavanja nekih navedenih i svih drugih za život značajnih društvenih problema što nam se nudi?

Umjesto rješavanja problema demagogija.

Umjesto pravde nepravda.

Umjesto mira razdor i podjele. Umjesto rada burza.

Umjesto života dostojnog čovjeka ponižavanja, itd. itd…

Po sistemu žabe i potkove sve bez pogovorno i ne provjereno prihvaćamo zdravo za gotovo.

Kao da želimo biti veći vjernici od pape.

Dakle u situaciji kako je gore opisano ići rekao bih argumentom sile a ne silom argumenta s ovakvim stvarima s unaprijed jasnim još dubljim raslojavanjem ionako već previše podijeljenog i osiromašenog društva, te s obzirom na kratkoću vremena i neuvažavanje bitnih društvenih čimbenika kao što su crkva i ine civilne udruge ovo osobno smatram neprimjerenim činom s obzirom na sve ranije izrečeno.

Stoga kao što u uvodu rekoh jesam za građanski odgoj ali za takav odgoj u kome će jasno biti definirani ključni elementi istoga po već navedenim moralnim i etičkim načelima.

U suprotnom smatram da će ovo na duže staze imati vrlo negativan učinak prije svega na buduće mlade naraštaje a time i na društvo u cjelini.

Iskreno se nadam da nam je svima stalo do perspektivnije, mirnije i uljuđenije budućnosti u najljepšoj zemlji na svijetu.

Za tu budućnost treba sada misliti, planirati i učiniti sve što možemo da je ne dovedemo u pitanje.

 

[Očitovanja br. 23.-26. su uklonjena.]

 

 

28. Očitovanje

Preporučena literatura navedena u priručniku za nastavnike većinom su publikacije udruga uključenih u provođenje građanskog odgoja, a koje u praksi ne provode demokratska načela i u svojim programima i literaturi promoviraju rodnu ideologiju. Popis preporučene literature u priručniku za nastavnike koji su izradile nevladine udruge u suradnji i uz potporu MZOS-a manjim dijelom sadrži stručne naslove, a uglavnom su to publikacije tih istih udruga uključenih u uvođenje građanskog odgoja – Foruma za slobodu odgoja (čak 24 naslova!), GONG-a, B.a.B.a, CESI-ja i sl.

Smatramo da u preporučenu literaturu treba uvrstiti naslove neovisnih stručnjaka, te sve hrvatske i međunarodne zakone, propise i dokumente vezane uz građanski odgoj i obrazovanje.

 

 

32. Očitovanje

1. neslaganje sa ideološkim smjernicama udruge koje su izdale priručnik i uopće način da udruge rade priručnik za nastavu

2. način obrazovanja učitelja za građanski odgoj, krajnje ponižavajući stav predavačice 17.4. ( „ a to su oni pametni učitelji koji to sve znaju“)

3. nedefiniranost u školama tko će predavati taj predmet (budući da imam direktan uvid u 3 zagrebačke gimnazije kao i 1 osnovnu školu, ovakav program nije u njima prihvaćen, ne žele ga profesori predavati)

4. neopravdanost sredstava koja su potrošena u ovaj projekt


[Očitovanja br. 33.-34. su uklonjena.]

 

37. Očitovanje

1. Nedostatak povjerenja u Ministra kojemu je Ustavni sud već srušio 6 ranijih prijedloga, pa samim time i nedostatak povjerenje u progrem koji se uvodi pod njegovom kapom

2. Program predlaže velika odstupanja od višestoljetne Hrvatske tradicije odgoja, obrazovanja i jezika. Eklatantan primjer toga je uporaba imenice rod, odnosno primjera rodni – koji u hrvatskom jeziku označava a) ono što je rođeno, b) potomstvo, c) obiteljsku lozu, d) srodnost (krvna), e) ukupnost bića u smislu vrste, soja ili rase, f) arhaički: narod, domovina, zavičaj, g) spol ljudi i životinja (sinonim), te h) skup gramatičkih oblika (npr. glagolski rod ili srednji rod). Preslikavanje engleskog pojma „gender“ na hrvatski pojam „rod“ je stoga potpuno neispravno, neprofesionalno i iskrivljuje izvorno značenje koje pojam „rod“ u hrvatskom jeziku ima. Rodna ravnopravnost je jednako tako u potpunosti u sukobu s hrvatskim tradicionalnim vrijednostima i kao pojam i kao ideologija koja se skriva iza tog pojma.

3. Definicija rodna ravnopravnosti u priručniku za GOO odgovara definiciji ravnopravnosti, koju po preciznije možemo označiti pojmom spolna ravnopravnost i očito je da sastavljači brkaju ove pojmove, a trebali bi biti oni koji će podučavati one koji će podućavati našu djecu. Time su u sukobu sa temeljnim pedagoškim principom: „Qui bene distinguit, bene docet!“

4. GOO inzistira na specifičnim pojmovima ravnopravnosti, umjesto da podučava temeljne principe zbog čeka su svi ljudi jednako-vrijedni i jednako-pravni bez obzira na bilo koju (specifičnu) osobinu.

5. GOO predviđa indroktiniranje subkulturama poput subkulture feminizma, te pretpostavlja postojanje nasilja i nepravde prema ženama i osobama drugačijih seksualnih sklonosti. Dok to ima smisla za anglo-saksonsku kulturu koja je donedavno imala rigorozne zakone kastriranja osoba drugačijih seksualnih sklonosti, takve pretpostavke su potpuno pogrešne u kontekstu Hrvatskog društva koja nikada nije imala tako monstruozne zakone, a sam pojam žene i majke je duboko štovan što se vidi i na čašćenju blažene djevice Marije, kao i na mnogim slavnim ženama iz naše povijesti koje stoje uz bok našim herojima i svetcima.

6. Prilikom sastavljanja programa nije odgovoreno na primjedbe i peticije nastavnika i udruga prosvjetnih djelatnika.

7. Građanski odgoj ni na koji način ne predviđa podučavanje o mnogim važnim vrlinama i pojmovima, poput: skromnost, čestitost, poštenje, radišnost, pristojnost, ljubaznost, požrtvovnost domovina, domoljublje, rodoljublje, branitelj, Domovinski rat, totalitarizam i njegove žrtve (komunizma, nacizma i fašizma; poredani po broju žrtava koje su za sobom ostavili u Hrvatskoj), tiranija, diktatura, autokracija, oligarhija, referendum, pravo na život, brak, majčinstvo, roditeljstvo, prava nerođenog dijeta, zaštita obitelji.

8. S obzirom na tešku ekonomsku situaciju, kada plače nastavnika i prosvjetnih djelatnika padaju, a ulaganje u znanost se smanjuje, a veliki broj mladih znanstvenika i liječnika odlazi iz Hrvatske ničim nije obrazloženo ovako naprasito i skupo uvođenje GOO kojem nedostaju mnoge važne točke.

 

[Očitovanje br. 38. je uklonjeno.]

 

 

42. Očitovanje

Ukoliko već niste u stanju prihvatiti znanstvenu argumentaciju, već se tako čvrsto držite svoje nazovi znanstvene, a zapravo ideološke argumentacije i političke korektnosti, koja vam dopušta komociju da ne morate uopće razmišljati, a zapravo se ne usuđujete slobodno i dubinski o nečemu promišljati, molim vas da barem pristanete na demokratski postupak te omogućite „drugoj strani“ da bira što će njezina djeca u školi učiti. Prestanite si umišljati da ste „avangarda“ (to ste otprilike koliko i dekadentni stari Rim)!

Upravo je smiješno da iz svoje zapravo površne pozicije u kojoj npr. uopće ne razmišljate o posljedicama svega onoga što namjeravate podučavati svoju vlastitu djecu u tom nazovi „građanskom odgoju“ (o građanstvu samo seljak sanja!), pa tako npr. o tome da je ogroman postotak side upravo u homoseksualnoj populaciji, što se to događa kada se probavni organ perverzno koristi kao seksualni (operacije sfinkera itd.). Nije sve u prihvaćanju, čovjeka treba navesti na pravi put. Nećemo pretilome reći: „ prihvaćamo te“, nego: „učini nešto za svoje zdravlje“. Samo prihvaćanje zapravo je indiferentnost.

Netko tko voli svoje dijete upozorio bi ga na opasnost od perverzija, na opasnost od podilaženja svojim emocijama i užicima, na ozbiljnost odgovornosti prema svojem budućem životu, braku i djeci itd., o tome da su mnogi veliki ljudi bili npr. 7., 10. ili 13. dijete u obitelji, i na to kako bi bez njih svijet izgledao, kako bi izgledao kada bi samo nama ljudima bilo prepušteno tko će na taj svijet dolaziti (a mislim da već sada upravo tako i izgleda!).

Znam jednu dobru samohranu majku kojoj je sin homoseksualac (kojega je izbacila iz kuće kada je to saznala!) rekao: „Eto ti sad tvoj liberalizam!“ Nemojte da se to i vama dogodi! Kad je u pitanju homoseksualnost, svakog čovjeka treba ljubiti i prihvaćati, a prvenstveno ga se ne smije definirati po njegovoj spolnoj orijentaciji (to je njegova privatna stvar), ali moraju znati što je perverzno i neprirodno seksualno ponašanje, a što je zdravo (fizički, psihički i duhovno).

Ukoliko niste u stanju prihvatiti ovakvu argumentaciju, zahtijevam u školi dvostruki „građanski“ i zdravstveni odgoj, prema preferencijama roditelja. Kao što vi ne želite da se vama nameće naš, tako ni mi ne želimo da se nama nameće vaš. Riješite se već jednom tog komunjarskog mentaliteta da sve najbolje znate i da ćete druge podučavati! Dosta je bilo toga totalitarizma u XX. stoljeću! Vidjeli smo kako je to sve svršilo! Sad više ne pali ta ideologija pa ste se uhvatili nove! Nedostaje vam duhovnost, počnite čitati Evanđelje, još uvijek nije kasno!

 


[Očitovanje br. 43. je uklonjeno.]

 

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!