Podržite nas!

Što građani misle o Građanskom odgoju? (2)

13.03.2015 15:10

Nastavljamo s objavom očitovanja građana iz prve javne rasprave o Građanskom odgoju i obrazovanju koja se održala još tijekom vladavine ministra Jovanovića od 25. travnja do 26. svibnja 2014. GOO je uveden ove školske godine kao međupredmetni sadržaj, ali bez konkretnih izmjena programa protiv kojeg su građani negodovali. Naročito se to odnosi na sudjelovanje udruga liberalnog svjetonazora u kreiranju programa i promicanja rodne ideologije uz izostanak domoljubnih sadržaja i potpuno zanemarivanje tradicionalnih vrijednosti prema kojima većina roditelja odgaja svoju djecu. Potpuno se zanemaruje bremenito povijesno nasljeđe Hrvatske – 45 godina komunističkog režima i ratne 90-te godine zbog kojih hrvatsko društvo, pa tako i učenici, sinovi i kćeri branitelja i stradalnika, trpi traume, na što se upozorava u jednom od očitovanja koje prenosimo. Nisu li takva pitanja puno bitnija za nastavu iz građanskog odgoja od primjerice rodne ideologije koju su sudionici javne rasprave mahom prepoznali kao običnu propagandu?


44. Očitovanje

 

1. Uvođenje GOO – je li potrebno, osim kao samostalni predmet?

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) se već godinama provodi u školama u formi implementacije u nastavne sadržaje svih nastavnih predmeta tako da će ovo biti samo formalno davanje imena nečemu što se već radi kroz sate razrednika, projekte, terenske , izvanučioničke nastave i sl.

2. Ocjenjivanje

Ocjenjivanje usvojenosti sadržaja tj ostvarivanja ishoda je kontraproduktivno samom sadržaju GOO. Ako je usvojenost određenih sadržaja onda se ocjenjuje učenik, a ne ostvarenost ishoda čiji je organizator učitelj (u ovom slučaju se u cijelom Nacrtu zalažete za promjenu tradicionalne pardigme poučavanja na istraživanje i suradnju pa je time brojčano ocjenjivanje „šaka u oko“ tako osmišljenom ocjenjivanju. Dakle, neka se vrednuje (ne ocjenjuje, već prati i vrednuje) organizacijski proces poučavatelja.

3. Edukacija poučavatelja-provoditelja

Za implementaciju sadržaja smo educirani. Radimo to godinama. A za poseban predmet predlažem specijalistički studij od 1 godinu na FF-odsjek pedagogijskih znanosti ili učiteljski fakulteti.

NIKAKO SE NE SLAŽEM S ULAŽENJEM RAZNIH NADOBUDNIH CIVILNIH UDRUGA KOJE SE NUDE ODRŽAVATI RADIONICE I SL., ALI TAKO DA IM MI MORAMO SMIRIVATI I MOTIVIRATI UČENIKE DA ONI „NESMETANO“ OBAVE SVOJE.

Također je uvredljivo da nas poučavaju oni koji nisu dana bili u razredu niti poznaju unutarnju strukturu škola niti naše probleme.

4. Naziv samog predmeta/sadržaja: Odgoj za rad, odgovornost i poštivanje pravila Osno što je najpotrebnije u današnjim školama jest vraćanje najobičnije, anatemizirane i prognane klasične discipline, konkretne, jasne i neupitne. Sve ovo što nam predlažete o suvremenoj paradigmi poučavanja i sl. ne drži vodu. Zašto? Zato što tako radimo 20 godina pa su učinci nikakvi.

Dakle, poglavlje o školskoj disciplini bi bilo neophodno i to najklasičnije, hijerarhijsko: prava učenika kao učenika s akcentom na ODGOVORNOST, a ne jedno groteskno i neprirodno ukidanje prirodne školske hijerarhije i lažno i neuspjelo inzistiranje na „partnerstvu“ učenika i učitelja.

Dakle, povratak klasičnoj didaktičkoj terminologiji i radu. Poučavatelj je odgovoran, a ako je odgovoran onda mu se ne smiju oduzeti alati i strategije za ono što je odgovoran. ( očekuje se da poučavamo učenike nečemu, ali da to što poučavamo učinimo čarobnim štapićem da ne izgleda kao poučavano, već urođeno dječjoj tj. učeničkoj prirodi) Dakle, malo se pomaknuti od tzv. suvremenih oblika rada na tradicionalnije jer su neučinkovite i nisu u skladu s prirodnim razvojem učenika. Uostalom, neki teoretičari tvrde da se na moralni odgoj može intenzivnije utjecati tek oko 10 godine pa čemu onda oni grandiozni ishodi za razrednu nastavu.

5. Vrijednosti – općeljudske ili ideologije obučene u općeljudske vrijednosti – Rodna ideologija

Mislim da u sadržaju GOO nema mjesta promoviranju rodne ideologije. To promoviranje je jako izraženo u Priručniku za učitelje. Ako smo već u sferi građanskog, pluralističkog, demokratskog itd.. onda je zbilja čudno stavljati vrijednosti jedne ideologije ( rodne ideologije) kao općesvjetske pa općeevropske ili općehrvatske kad one to nisu. Naime, niti sve zemlje Eu ju prihvaćaju, a o vrijednosnom okviru cijelog svijeta da i ne govorimo.

6. Domoljublje – Domovinski rat – nestali – Totalitarni komunistički režim – Staljinizam – Hitlerizam

U ovom globaliziranom svijetu je nužno očuvati lokalno s uvažavanjem globalnog.

Mi smo država koja je svoju samostalnost stekla kroz krvavi rat. Zemlja koja još traga za 2000 nestalih civila i branitelja, mi smo roditelji i naša djeca živjeli sve to i kako se onda tog bolnog i traumatičnog sadržaja ne nudi ako ništa zbog emocionalne katarzičnosti. Zašto ne bi bila tema: Posljedice domovinskog rata, kako se boriti i kojim načinom doći do nestalih, problem silovanih žena u ratu itd.

Sadržaje koje vi predlažete u KGOO su za tipično zapadnoeuropsko i američko društvo koje je toliko uopćeno i predmnijeva idealne učenike, idealne roditelje i učitelje koji ne nose nikakve traume ( u ovom slučaju RH nosi teške ratne traume), a sadržaji o totalitarnim komunističkim režimima bi bili dobri poglavito za srednju školu.

7. Preporučena literatura

Pojedini naslovi su zbilja u redu, ali CESI-jev „Rod i spol“ su dobri jedino kao fina propaganda.

Zašto nema literature našeg profesora, barda pedagogijske misli, Ante Vukasovića koji je godinama pisao o moralnom odgoju, a i godinama držao katedru „Odgojna područja“.

Zašto npr. nemamo nešto prevedenih knjiga krasne židovske literature s temama: kako voljeti svoju zemlju, kako poštivati žrtve za slobodu svoje zemlje, kako se nositi s ratnim traumama.

Predlažem prijevod nekih izraelskih udžbenika na tu temu.

 

56. Očitovanje

 

Iako je Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) u načelu koristan i potreban, više je razloga zbog kojih sam protiv ovakvog uvođenja GOO, a mogu se najkraće svesti pod to: da sam osobno protiv GOO temeljenog na ideologiji liberalizma, a neutemeljenog na znanosti. A kao roditelj i liječnik, protiv sam svakog potencijalno štetnog pa time i ovog preodgoja djece.

U priručniku za nastavnike se neprikriveno promovira „rodna ravnopravnost“ i feministički pokret, drugim riječima znanstveno neutemeljena rodna ideologija; izričito se tvrdi kako je ona u sklopu građanskog odgoja „integrirana u dimenziju ljudskih prava“.

U poglavlju o „rodnoj ravnopravnosti“ nalazi se i tvrdnja kako su razlike između muškaraca i žena „rezultat historijskih, političkih, ekonomskih i društvenih utjecaja“, dakle da te razlike nemaju i svoje prirodno, biološko utemeljenje.

„Rodna ravnopravnost“ se definira prema Povelji izvjesnog Vijeća europskih općina i regija, potpisanoj „od strane 30-tak zemalja“, no Hrvatska nije potpisnica te povelje.

 

[Očitovanja br. 57.-59. su uklonjena.]

 

60. Očitovanje

 

Poštovani,

u prilogu dostavljam stručne primjedbe Udruge Grozd s kojima se u potpunosti slažem što se tiče činjeničnih navoda i primjedbi i potreba za silnom doradom, definicijom i redefinicijom pojmova kad je tzv. „Građanski odgoj“ u pitanju.

Ono s čime se čak ni s Udrugom Grozd ne slažem - to je „potreba uvođenja“ tzv. građanskoga odgoja i pri tome se pozivam na, u zadnje vrijeme u svim društvenim, javnim, pa i privatnim raspravama zanemareni, a tako vrijedan i koristan - argument zdravoga razuma.

Zdrav razum mi jednostavno govori da se radi o jednoj floskuli i „nonsensu“ državne administracije predvođene MZOS-om koji je netko izmislio kako bi, na račun i za teško zarađen novac hrvatskih građana i poreznih obveznika, pokušao progurati nešto što inače na legitiman i na način argumenta zdrave logike i snage argumenata nikako ne bi prošlo, niti smjelo proći.

MZOS, opet, po principu isto tako zdravom razumu upitnog „zdravstvenoga odgoja“ – tko će mi u MZOS-u objasniti što sam pojam uopće znači? čemu igra riječima? – pokušava administrativnom prisilom nametnuti nešto što je strano ljudskom bitku, ljudskoj slobodi i čovjekovoj odgovornosti. I zanimljivo - „usput“ se (opet) protivi svoj pozitivnoj regulativi RH.

Što se moga osobnog, vama možda nevažnoga, ali meni i mnogim mojim prijateljima i poznanicima, iznimno važnoga i odlučujućega mišljenja i djelovanja tiče kada su u pitanju MOJA/NAŠA (a ne državina i ne ona „Ministarstva“) djeca - „građanski odgoj“, a osobito ovakav kakav preporučuje i želi nametnuti MZOS potpuno je IZLIŠAN i nepotreban i, dopustite, NE spada u djelokrug „odgoja“.

Ne smatram da itko, a posebno državna administracija, ima „ovlasti“ nametnuti i odrediti mi da će ona i na koji način odgajati „građanski“ moje dijete po svojim principima! To je protivno zdravom razumu. Dijete (djecu) djecu sam ja kao majka rodila zajedno s njegovim/njihovim ocem i samo mi imamo pravo odlučiti o vrsti i načinu njegova/njihova odgoja (isto pravo ima i svaki drugi roditeljski par, ili skrbnik/skrbnici u određenim slučajevima). Ni jednim aktom, ni potpisom, nisam svoja prava i odgovornosti prenijela na državu.

I pri tome se ne pozivam ni na Ustav RH, ni na druge pozitivne zakone i odredbe RH – budući MZOS i ine državne institucije koje bi trebale biti nosioci državno-pravnog poretka i prve se same pridržavati tih istih Zakona, to NE čine - nego se pozivam na svoje majčinsko/roditeljsko pravo koje mi daje moja prirodna uloga i odgovornost majke/roditelja te na zdrav razum (hvala Bogu na daru zdravoga razuma).

Ujedno se pitam želi li mi Ministarstvo, i s kojim pravom i na osnovu kojih upitnika, parametara, istraživanja, znanstvenih studija, imputirati „građanskim odgojem“ da sam „građanski“ neodgojena i da se ne znam ponašati uljudbeno i civilizirano, i to ne samo ja nego cijela nacija i svi građani RH i da smo nesposobni odgajati vlastitu djecu?

Želi li se reći da smo „građanski“ (?) neodgojeni i da nas treba (pre)odgojiti? Da nije uvredljivo i defamirajuće, možda bi moglo proći pod galgen-humor!

Također se pitam ili pitam MZOS što znači sintagma „građanski odgoj“? Opet jedna krajnje netransparenta i zakrabuljena „kovanica“ pod kojom se može podvesti sve (ili ništa dobroga) što nekome padne na pamet.

Možda je konačno vrijeme sazrelo da se mi roditelji okanimo straha i da pokažemo da je jedna od demokratskih tekovina zapadne civilizacije sasvim legitimno pravo na građanski neposluh i u svom odgovoru na tzv. „GO“ upravo se pozovemo na to pravo...

 

70. Očitovanje

Ovo mi nalikuje na Osnove marksizma i TPSS-a, koje tečajeve sam polazio samo 4 dana, jer nisam bio član Partije.

 

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!