Podržite nas!

Stop opasnom spolnom odgoju

24.12.2012 00:30

Štetne posljedice spolnog odgoja

Jedan od argumenata za uvođenje spolnog odgoja u škole jest tumačenje da ćemo tako ograničiti broj frustrirane mladeži koja „bi htjela, ali ne zna kako“, „umanjit ćemo broj neželjenih trudnoća“, „spriječit ćemo AIDS“. Međutim, statistike država, gdje je već uveden spolni odgoj, suprotne su od ovog propagandnog trika. Usprkos dugoj tradiciji spolnog odgoja u školama te usprkos pristupačnosti kontracepcijskih sredstava (čak i besplatnih), broj neželjenih trudnoća i spolno prenosivih bolesti neprestalno raste upravo u zemljama koje najviše investiraju u spolni odgoj i dostupnost kontracepcije

Izračunato je da svaki milijun dolara, koji je uložio Centar Međunarodne federacije planiranog roditeljstva, povećava broj tinejdžerskih trudnoća za 2.000, što se događa u prosjeku dvije godine nakon financijske investicije. Neovisno o takvom spolnom odgoju, broj neželjenih trudnoća uz korištenje kontracepcije kod mladeži, nekoliko je puta veći nego kod odraslih. Rezultat je da trećina tinejdžerki uz upotrebu kondoma zatrudni u prvoj godini korištenja te vrste kontracepcije. U Velikoj Britaniji, gdje su u posljednjih 15 godina na spolni odgoj potrošili 165 milijuna funti, broj maloljetničkih trudnoća je najveći u Europi. (Rogacin, Gajzdiński 2005).

Programirani spolni odgoj koji se provodi u školama u sustavu obaveznog obrazovanja nosi sa sobom mnoge štetne posljedice na mlade - zdravstve, psihološke, društvene i pravne.

Zdravstvene posljedice

Spolni odgoj prešućuje činjenicu da mlada, tek sazrijevajuća djevojka nije još imunološki pripremljena na spolne odnose. Nezrelost imunološkog sustava uzrokuje veću stopu zaraze (gonokokom, klamidijom, HPV-om i herpesom), čije dalekosežne posljedice mogu biti neplodnost, vanmaterična trudnoća, dugotrajni trbušni bolovi, infekcija ploda, karcinom vrata maternice i smrt žene (članak u Medical Tribune 1993). U SAD bilježi se godišnje 3 milijuna zaraženih maloljetnica.

S druge strane, proklamiranje ideje tzv. sigurnog seksa te promicanje „rješavanja“ neželjene trudnoće abortusom, povećava broj maloljetnih osoba zahvaćenih dramom abortusa. Treba znati da svaki 7. abortus kod mladih djevojaka završava neplodnošću što je značajno veće nego kod zrelih žena. Osim toga, psihološke posljedice abortusa kod maloljetnih djevojaka su češće i jačeg intenziteta te terapijski puno teže.

Psihološke posljedice

Spolni odgoj uveden u osnovnim školama narušava prirodni period tzv. „seksualnog spavanja“ (od 10. do 12. godine života), otežavajući pravilan psihoseksualni i društveni razvoj. On u djetetu prijevremeno budi erotizam i narušava odnose među kolegama; simpatiju, prijateljstvo, romantičnu ljubav i uzvišene osjećaje. To što djeci i mladeži odrasli javno prenose spolno znanje, uvjerava ih da odrasli prihvaća njihovu seksualnu aktivnost te je kao takvu smatraju ispravnom u svakom razdoblju razvoja, stvarajući varljivo uvjerenje da takvo njihovo ponašanje nema nikakvih posljedica ako se osiguraju kontracepcijom.

Takav stav odraslih potiče ranu seksualnu inicijaciju i eksperimentiranje u tom području sa svim psihološkim posljedicama poput npr. pomanjkanja sposobnosti samokontrole i preuzimanja odgovornosti za drugu osobu, odustajanja od heteroseksualnih ponašanja, te traženja sve više novih perverznih načina zadovoljavanja seksualnih potreba.

Prikazivanje seksa kao načina ispunjenja slobodnog vremena ili igre (SR, Nauk o masturbaciji) otežava oblikovanje viših osjećaja u odnosu na suprotni spol. Takav prikaz seksualnog područja kao izvora satisfakcije bez obaveze, laže mladom čovjeku i uzrokuje frustriranost čije su posljedice mnogobrojne. Kod mladih su zapažena agresivna ponašanja usmjerena prema sebi i drugima, pojave teške depresije, gubitak osjećaja smisla života, stav nihilizma itd..

Odrastao čovjek, prikazujući u okviru školskog naučavanja svoju angažiranost u području seksualnosti „katapultira“ djecu u svijet problema odraslih koji su često na granici patologije. Djeca nisu u stanju sve to shvatiti, psihički asimilirati te ih rješavati sama za sebe.

Takav snažan ambivalentan odnos prema tom vitalno važnom području života, poistovjećen s dva suprotna osjećaja „privlačnosti i odbojnosti“, kao i odnos prema drugom čovjeku kojeg se istovremeno želi i izbjegava zbog opasnosti kakvu stvara njegova spolnost i plodnost, grade klasičnu situaciju živčanog sloma.

Spolni odgoj u nekim zemljama postaje institucionaliziran način seksualnog zlostavljanja, jer niti roditelji niti dijete nemaju mogućnost spriječiti ili braniti se pred neželjenim informacijama ili poticajima koji im narušavaju osjećaje stida i privatnosti, te narušavaju sustav normi i vrednota oblikovanih u obitelji. Time što odrasli koriste svoju nadmoć i zarobljavaju učenike seksualnim poticajima, oni izobličavaju dječju psihu, pa se to može smatrati oblikom seksualnog iskorištavanja, slično fizičkom napadu. Ipak, emotivno i verbalno nasilje ima puno šire i dalekosežnije posljedice što nije slučaj s fizičkim nasiljem. (Op ur. pogledajte http://www.youtube.com/watch?v=ygg6IAA3LcQ i zaključite sami).

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!

Društveni učinci

Gore prikazani učinci školskog spolnog odgoja, koji se odnose na fizičko i psihofizičko zdravlje, imaju svoje posljedice i na društvenom planu, što potvrđuju sociološka istraživanja te iskustvo država gdje se provodi spolni odgoj.

Statistički podaci ukazuju na postojanje veze između uvođenja spolnog odgoja i porasta patoloških oblika seksualnih ponašanja kod djece i mladeži, silovanja, žrtava seksualnog nasilja, nikotinizima, alkoholizma, narkomanije, ovisnosti o lijekovima, konflikata s odraslima, kriminala, bježanja od kuće, prekida školovanja, broja suicida, nužnosti liječenja zbog živčanog sloma, posebno zbog depresija i fobija, poremećaja ishrane (bulimija i anoreksija) te porasta broja neželjenih trudnoća.

Činjenica jest da se međugeneracijski konflikti povećavaju zbog suprotstavljanja moralnim savjetima odraslih ljudi, na što se mladež poziva u okviru spolnog odgoja,. 

Antagoniziranje djece i roditelja, dijeljenje djece od utjecaja roditelja, umanjivanje njihova autoriteta, javljaju se kao posebno demoralizirajuće posljedice spolnog odgoja. Učestalo brisanje razlika među spolovima u okviru spolnog odgoja, kao i dijeljenje seksualne aktivnosti od institucije braka, vode prema potpunoj promjeni životnih uloga koje proizlaze iz spola te ruše sve do sada postojeći model obitelji.

Pravne posljedice

Spolni odgoj ima također pravne posljedice jer krši pravo djeteta na neporemećen razvoj, krši temeljno pravo roditelja na odlučivanje kakvim odgojnim utjecajima podliježe njihovo dijete te također onemogućuje zaštitu pred djelovanjem koje narušava njihovu psihu („Mitovi spolnog odgoja“). Država koja uvodi spolni odgoj uzurpira sebi kompetencije roditelja i krade njihova roditeljska prava umjesto da pomaže roditelje u pripremi djece na odgovorno korištenje vlastite spolnosti i plodnosti (Rybińska, Gmiter 2011.).

Dorota Komas-Biela

Izvor: Dorota Kornas-Biela, „Skutki edukacji seksualnej,“ Wychowawca, 5/2011. http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2011/05-2011/01.html

Literatura
Donohue W., Why we have an increase in teenage pregnancy. Public School Sex Education: A Report, Tupelo: American Family Association, 1991, nr 2, s. 6.

H. W. O wychowaniu seksualnym w Ameryce, „Tygodnik Powszechny”, 1993, nr 40: 2.
Grzelak Sz., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Rubikon, Kraków 2009.

Kornas−Biela D., Edukacja seksualna w szkole wyzwaniem dla współczesnej rodziny, [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, pod red. P. Kryczki, Lublin: Wyd. KUL, 1997, s. 231−252.

Kornas−Biela D., Aborcja i eutanazja - dramat współczesnej cywilizacji, [w:] Eutanazja a opieka paliatywna, pod red. A. Biela i in., Lublin: Wyd. KUL i AM w Lublinie, 1996, s. 163−172.

Mity edukacji seksualnej, „Służba Życiu” nr 1/2002, s. 15−17, www.pro−life.pl.

Mosbacher B., Teen pregnancy and school−based health clinics. Public school sex education: A Report, Tupelo: American Family Association, 1991: 6−9.

SR, Nauka onanizmu (Hiszpania) za: http://www.makbet.pl/artykul/2747/nauka-onanizmu

Rogacin W., Gajdziński R. A., Dzieci z dziećmi. Filmy porno w szkole czy promowanie dziewictwa?, „Newsweek”, 16.10.2005, s. 38−41.

Rybińska A., Gmiter M., Lekcje o seksie albo więzienie, „Rzeczpospolita”, 10.03.2011, za: http://www.rp.pl/artykul/28,624774.html

Willke J. C., Aborcja. Pytania i odpowiedzi, Gdańsk: Human Life International - Europa, 1990.

Wczesny seks przyczyną niepłodności, art. w: „Medical Tribune”, 1993, 7/8: 1−2.