Podržite nas!

Svi apsurdi i nedostatci Jovanovićevog građanskog odgoja

02.06.2014 15:20

Petar Radelj napravio je možda najkvalitetniju analizu Nacrta Odluke o donošenju Nastavnoga plana i programa Građanskoga odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu za potrebe tzv. javne rasprave koja je završila 26. svibnja. Svakako se radi o jednoj od najopsežnijih analiza pa ćemo stoga prenijeti samo najzanimljivije dijelove. „Cilj ovakvoga Nacrta jest da jednima bude dopušteno ljude etiketirati kao homofobe, ksenofobe, nacionaliste, a da drugima ne bude dopušteno pravo građanstva ni da se javno izjasne kao pripadnici određenoga naroda ili vjeroispovijesti, da se deklariraju kao domoljubi ili rodoljubi, u konačnici ni da se izjasne kao muškarac, odnosno žena; jednoga dana otac, odnosno majka.“


O tome ima li ministar Jovanović ikakav legitimitet za uvođenje građanskog odgoja, predmeta u kojem bi se trebale učiti vrednote, društvena pravednost, etično ponašanje i odgovornost u demokraciji, što najbolje učimo na primjerima koji nam pružaju odrasli autoriteti. Kakav primjer pruža djeci ministar Jovanović?:

 

„Vrjednote, društvena pravednost i demokracija trebaju se učiti kroz iskustvo, kao što je ustvrdio Aristotel: „Stvari koje moramo naučiti prije nego ih činimo, učimo čineći ih.“ U tu svrhu škole moraju poticati etično ponašanje i osobnu odgovornost. Stara je poslovica da riječi uče, ali primjeri privlače, njih ljudi nasljeduju. Kako GOO može poticati ćudoredno postupanje ako ga donese i potpiše korisnik nedopuštenoga utjecaja (ugleda) koji je kao ministar imao na članove povjerenstva za izbor docenta u Thalassoterapiji i koji je taj utjecaj nečasno iskoristio davši se po njima, usred mandata ministra znanosti, izabrati za sveučilišnoga nastavnika Medicinskoga fakulteta u Osijeku, te koji je tu uslugu vratio uručenjem dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti toj istoj ustanovi mjesec dana kasnije? (usp. Josip Bohtinski, Jovanović pogodovao Thalassotherapiji: Da bi postao docent, dao im dopusnicu, 18.5.2014., http://www.vecernji.hr/hrvatska/ministar-jovanovic-pogodovao-thalassotherapiji-da-bi-postao-docent-dao-im-znanstvenu-dopusnicu-939346; http://portal.connect.znanost.org/2014/05/ministar-jovanovic-u-sukobu-interesa/). Za uplitanje u korupciju na etičkoj je razini nebitno daje li se mito prije ili nakon natječaja, ugovaranja ili obavljanja posla, ni sastoji li se ono u izravnom ili posrednom obećanju, nuđenju ili primanju bilo kakve vrijednosti, jer je ministrova želja ili dopuštanje da bude izabran na radno mjesto od strane ljudi iz vlastitoga resora, na čije je sudbine imao odlučujući utjecaj, presudno utjecala na neprimjerenost, neprikladnost, nedoličnost i namjernost toga čina. Ministar Željko Jovanović izgubio je legitimitet da donese predloženu Odluku, on je sam sebi, svojim javnim djelovanjem, zamrznuo ne docenturu nego pravo da potpiše GOO!“

 

O stručnim kompetencijama nastavnika koji bi trebali predavati GOO i sukobu interesa:

 

„Da je riječ o neznanstvenom pristupu potvrđuje činjenica da nastavnike GOO-a ne promiče ni jedna znanstveno-nastavna ustanova. Za predavanje toga predmeta nastavnici se ne osposobljavaju na sveučilišnom studiju nego u večernjoj školi, tečaju ili indoktrinacijskom seminaru institucija navedenih na dnu str. 35 Nacrta, a to su: Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje znanja, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ni jedna od te četiri institucije ne uživa solidnu znanstvenu reputaciju, znanstvenost, neutralnost i objektivnost. Dapače, ne zadovoljava ni minimalne uvjete javnosti (transparentnosti) svojega rada i nije pod valjanim demokratskim nadzorom. Povrh svega, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ovdje je u sukobu interesa jer je suautorica Nacrta ujedno voditeljica toga Centra. Osim toga, ona je javno priznala da su rezultati eksperimentalne nastave GOO-a poražavajući!“

 

Radi se o voditeljici Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedrani Spajić-Vrkaš. Eksperimentalna nastava GOO održavala se u školskoj godini 2012./2013. i 2013./2014. u ukupno 12 škola u Republici Hrvatskoj, od kojih su 8 osnovnih i 4 srednje škole. U tekstu „Po kojem su ključu birane škole za eksperimentalno provođenje Građanskog odgoja i što iz toga možemo iščitati?“ autorica mr. sc. Snježana Majdandžić-Gladić tvrdi da su te škole birane po isključivim kriterijima lojalnosti, podobnosti i „lijevoliberalnoj orijentiranosti” birača koji na tom području žive i koji su glasovali za koalicije SDP, HNS, IDS, HSU. Vedrana Spajić-Vrkaš pokušala je u osvrtima „Znam, razmišljam, sudjelujem: Projekt novo doba ljudskih prava i demokracije u školama“, koji su objavljeni u izdanju Mreže mladih Hrvatske, za poražavajuće rezultate eksperimentalne nastave GOO okriviti navodnu zaglupljenost učenika vjeronaukom i Biblijom. U tim se osvrtima doslovno izruguje neznanju djece (riječ je o učenicima sedmog i osmog razreda) kojoj su odabrani profesori Građanskog odgoja i obrazovanja nesmetano pune dvije godine prenosili sadržaje GOO-a, i to u biračkoj bazi Kukuriku koalicije, da bi doživjeli totalni neuspjeh i blamažu. Akteri GOO-a ni na trenutak nisu pomislili da je se možda radi o lošem programu ili nekompetentnim izvođačima nastave na temelju čega učenici jednostavno nisu ni mogli usvojiti nikakva znanja, vještine i kompetencije.

 

O Böckenfördeovom teoremu:

 

„…Böckenfördeov teorem postavio je pravni filozof i sudac njemačkoga Ustavnoga suda Ernst Wolfgang Böckenförde (rođen 1930.) još prije četiri desetljeća uočivši da Civic education, koji se sada hrvatskom školstvu nudi kao Građanski odgoj i obrazovanje, želi nadomjestiti religiju u sekularističkom društvu (E. W. Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt, 1976., str. 60; http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6ckenf%C3%B6rde-Diktum; usp. E. W. Böckenförde, Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert, München, 2007.).“

 

„‘Slobodoljubiva, sekularizirana država živi od pretpostavki koje ona sama ne može jamčiti. Velika je opasnost da poradi slobode – uvene.’ Kad pojedinci u posvjetovljenom društvu od religija više ne mogu steći društvenu glavnicu, onda im ovaj pristup može pomoći.“

 

„Drugim riječima, GOO teži biti agnostički/ateistički ‘vjeronauk’, kultura ‘sekularističke religije’, produžena ruka dženderističkoga dogmatizma, rodnoideološkoga totalitarizma, oblik laicističke indoktrinacije, nadomjestak (surogat, metateza, proteza, kompenzacija) ili novostoljetna inačica predmeta zvanih: Marksizam, odnosno Teorija i praksa socijalističkoga samoupravljanja. Ove su teške riječi, nažalost, utemeljene jer:

-      umjesto informativnoga obilježja, GOO nije etički neutralan, pa krši pravo roditelja na odabir onog načina odgoja vlastite djece koji je njima etično prihvatljiv;

-      umjesto informacije nudi se dezinformacija pod krinkom znanstvenosti, koja rezultira indoktrinacijom;

-      nakon Zdravstvenoga odgoja, ponovno je riječ o nametanju ideologiziranoga stajališta djeci i roditeljima.“

 

O tzv. javnoj raspravi (MZOS uporno skriva podatke o sastavu stručnoga povjerenstva ili radne skupine koja je sastavljala predloženi Nastavni plan i program):

 

„Naime, MZOS nikako da shvati razlog i svrhu javne rasprave, da se javnost ima o čemu izjasniti na osnovi relevantnih i potpunih informacija. MZOS bi morao biti svjestan senzibiliziranosti zainteresirane javnosti za ovu temu pa začuđuje ishitrenost i nepostojanje niza informacija koje su nužne za svako internetsko savjetovanje, a ovdje su izostale, odnosno nisu određene, naznačene ni objavljene. Ni ovaj put MZOS zainteresiranoj javnosti nije ponudio ocjenu postojećega stanja, svestranu i višeslojnu analizu, ni prave razloge za uvođenje novoga predmeta u deset razreda školskoga sustava, ni postupak donošenja toga Nastavnoga plana i programa, ni odluku o osnivanju Stručnoga povjerenstva, ni dokaze o transparentnosti, objektivnosti i uključivanju pluralističkih stajališta.“

 

„Nigdje nema podatka tko je sastavio Nacrt koje je MZOS stavio na javnu raspravu, ni tko će i do kada, odgovoriti na prijedloge i primjedbe u ovoj javnoj raspravi. Podsjećam da MZOS još uvijek odbija objaviti očitovanja zainteresirane javnosti o Kurikulu Zdravstvenoga odgoja iz lipnja i srpnja 2013. i da sustavno ne objavljuje zaprimljena očitovanja zainteresirane javnosti, ni svoja očitovanja na njih, a da kad nekad nešto i objavi to ne čini prije donošenja propisa, nego redovito nakon, što je također protupravno.“

 

O ciljnoj skupini – dobi adresata:

 

„Točkom II. Nacrta Odluke (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152, str. 1) predviđa se da u prvoj godini (2014./2015.) Građanski odgoj i obrazovanje bude obvezatan predmet za 11-godišnjake (VI. razred osnovne škole) i međupredmetni sadržaj za sve ostale učenike u dobi 6-10 i 12-15 godina. Od treće godine izvođenja (2016./2017.) Građanski odgoj i obrazovanje bio bi obvezatan predmet za učenike pet razreda, u dobi od 11 do 15 godina, a međupredmetni sadržaj za učenike prvih pet razreda (u dobi od 6-10 godina).

Nije predviđena nikakva neposredna priprava nastavom Građanskoga odgoja i obrazovanja za razdoblje neposredne dvogodišnje priprave mladih na stjecanje pune poslovne sposobnosti, aktivnoga i pasivnoga biračkoga prava, prava na osnivanje svoje obitelji, slobodnoga izbora boravišta, zanimanja i zaposlenja, što sve u Hrvatskoj nastupa punoljetnošću (s navršenih 18 godina), u trećem, četvrtom i, gdje postoji, u petom razredu srednje škole.“

 

O kopiranju i dupliranju nastavnih sadržaja odnosno opterećenju satnice:

 

„Na str. 34-35 Nacrta autori priznaju da je gradivo Građanskoga odgoja i obrazovanja već sadržano u nastavnim planovima i programima čak 16 predmeta (Biologija, Etika, Fizika, Glazbena umjetnost, Hrvatski jezik, Kemija, Informatika, Likovna umjetnost, Matematika, Povijest, Psihologija, Sociologija, strani jezici, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk i Zemljopis) te da je inkorporirano u satove razrednika, razne strukovne predmete, Zdravstveni odgoj, izvannastavne aktivnosti, istraživačke projekte i karitativne/humanitarne akcije. Stoga valja ponoviti pitanje koje je javno postavljeno prije tri mjeseca: „Zašto uvoditi neki novi, i to još obvezatan program, te na takav način još dodatno opterećivati satnicu učenicima, kad se te teme već obrađuju u navedenim predmetima?“ (Snježana Majdandžić-Gladić, Što možemo iščitati iz korelacije Kurikula građanskoga odgoja i obrazovanja i Plana i programa Katoličkoga vjeronauka u srednjoj školi? (11.2.2014.: http://www.vjeraidjela.com/korelacija-kurikuluma-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja-i-plana-i-programa-katolickog-vjeronauka-u-srednjoj-skoli/).

Da je riječ o kopiranju dijelova sadržaja Vjeronauka pokazali su Snježana Majdandžić-Gladić (http://www.vjeraidjela.com/wp-content/uploads/2014/02/Korelacija-GOO-i-Vjeronauk.pdf) i Antun Budimir (http://zdravstveniodgoj.com/news/gra-anski-odgoj-je-suvisan).

Zašto opterećivati satnicu s po 35 sati godišnje (str. 36-42 Nacrta) tijekom deset godina školovanja? To je ukupno 350 nastavnih sati tijekom školovanja.“

 

O nevjerojatnim i neprihvatljivim nedostatcima Nastavnoga plana i programa GOO:

 

„U susjeda je trava zelenija... GOO nekritički i previše ističe ono što je međunarodno (spominje se 77 puta), interkulturalno (33 puta), globalno (15 puta), kozmopolitsko (4 puta), svijet (24 puta) i svjetsko (15 puta), Europu (27 puta) i europsko (106 puta).

GOO ne poštuje članak 29. stavak 1. točku c) Konvencije o pravima djeteta („Države-stranke suglasne su da obrazovanje djeteta treba biti usmjereno na razvoj poštovanja djetetovih roditelja, djetetova kulturnoga identiteta, jezika i vrjednota, državnih (nacionalnih) vrijednosti zemlje u kojoj dijete živi i zemlje iz koje ono potječe, kao i civilizacija koje su različite od njegove.“ Op.ur. zdravstveniodgoj.com), ni hrvatsku tradiciju, ni hrvatske kulturne vrijednosti. On jednostavno nije usmjeren na razvoj poštovanja djetetovih roditelja, djetetova kulturnoga identiteta, jezika i vrjednota državnih (nacionalnih) vrijednosti zemlje u kojoj dijete živi i zemlje iz koje ono potječe!“

 

Stupovi europskoga zajedništva. No, kad je već Europa u GOO-u tako zastupljena, zašto se nigdje ne spominju četiri temeljne slobode na kojima počiva Europska unija – slobode kretanja robe, usluga, ljudi i kapitala. Nema ni u naznaci išta o povijesti ljudskih prava, europskim korijenima, grčkoj, rimskoj i judeokršćanskoj civilizaciji.“

 

„Može li učenik biti kozmopolit bez zavičaja? Na str. 14 Nacrta strukturalno je prikazana pripadnost „određenoj zajednici u kojoj učenik ostvaruje svoja prava i ima odgovarajuće odgovornosti“. To su za dob od 6 do 9 godina: razredna, školska i lokalna zajednica, za dob 10-13 godina: domovinska (državna) zajednica i za dob 14-15 godina: europska i međunarodna zajednica. Uopće nije predviđeno da učenik ima prava i obveze u svojoj zavičajnoj (krajevnoj, područnoj, regionalnoj), ni u svojoj narodnosnoj (etničkoj), ni u svojoj vjeroispovjesnoj (religijskoj) zajednici! Uostalom, u cijelom Nacrtu uopće nema pridjeva: regionalni, područni, krajevni, narodni. Ali ima: europski 106 puta, međunarodni 77 puta, lokalni 86 puta, hrvatski 61 put, nacionalni 50 puta, globalni 15 puta, domovinski 14 puta, državni 11 puta, humanitarni 10 puta, manjinski 8, religijski 8, većinski 7, vjerski 6, zavičajni i etnički po 5 puta. Ta učestalost snažno odaje važnost koju autorima imaju pojedini pridjevi.“

 

„Temeljna ljudska prava. Nigdje se ne spominju pojmovi: dom, boravište, prebivalište, nastan.

Nigdje se ne spominje: pravo peticije, pravo na pristup informacijama, pravo na informirani pristanak kod medicinskih zahvata, građanski neposluh.

Nigdje se ne spominje pojmovi: pravni lijek, žalba, tužba, pritužba, utok, presuda, zadovoljština, naknada, osuda, uhićenik, zatvor, pritvor, tamnica, uzništvo.“

 

„Alat za testiranje. Nigdje se u predloženom Nacrtu ne navodi pojam razmjernost ili proporcionalnost, a bez njih se ne može shvatiti ograničavanje čijih prava i sloboda.“

Socijalna osjetljivost. Nigdje u tekstu nema pojmova: štrajk, beskućnik, bezdržavljanin, apatrid, udovica, stranac, prognanik, raseljena osoba, migrant, imigrant, emigrant, selitelj, useljenik, iseljenik, hendikep, siroče, nahoče i njihovih izvedenica, a bez toga pojmovnoga aparata teško je govoriti o društveno ranjivim i ugroženim kategorijama.“

„Poluge za nastavak ljudske vrste. Nigdje u tekstu nema pojmova: brak, majčinstvo, materinstvo. Kakve se građane odgaja na taj način?“

„Što je s izvrsnostima? Nigdje u ponuđenom tekstu nema pojmova: čestitost, poštenje, skromnost, radišnost, pristojnost, ljubaznost, požrtvovnost, uljudnost, civiliziranost. Nema ni generičkih pojmova krjepost ili vrlina, ni moral ni ćudoređe.“

 

„Mjesto i uloga bontona? Ovo je valjda na svijetu jedinstveni Građanski odgoj koji uopće ne spominje bonton, lijepo ponašanje, manira, skladnost, odgojen, odgojenost!“

 

O apsurdnosti postojanja građanskog odgoja u kojem je potpuno izostavljen državotvorni i domoljubni pojmovni aparat:

 

„Gdje je nestao državotvorni i domoljubni pojmovni aparat? Znaju li autori GOO-a da „u Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana“ (čl. 1. st. 2. Ustava)? Ako već ignoriraju hrvatski pravni poredak, slično su mogli pročitati u govoru američkoga predsjednika Abrahama Lincolna u Gettysburgu 19. studenoga 1863.: „government of the people, by the people, for the people“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address). Pitam stoga je u GOO-u nema spomena riječi: ustavnost, državljanstvo, državljanin!“

 

„Iako se „vlast“ u Nacrtu spominje 42 puta, nigdje nije predviđeno njezino sržno razumijevanje, to jest usporedba izvora moći kad je to pojedinac (samovlast/autokracija, despotstvo, diktatura, totalitarizam, apsolutistička monarhija, kritokracija, marionetstvo, teokracija); skupina (oligarhija: aristokracija, korporatokracija, partitokracija, plutokracija, stratokracija, timokracija, tehnokracija, vojna hunta); odnosno narod (demokracija: asocijativna, dogovorna/deliberativna, izravna, participativna, predstavnička; ustavna monarhija; anarhija, oklokracija).

Nigdje se u GOO-u ne spominju: republikanstvo, tiranija, samoodređenje, referendum, plebiscit, parlamentarna demokracija (spominje se samo ustavna demokracija).

Prema GOO-u nije predviđeno da se učenici poučavaju o odlikama vlasti zasnovane na: bezvlađu (anarhija), bogatstvu (plutokracija), lutkama (marionetstvo), Božjoj volji (teokracija), majčinstvu (matrijarhat), manjini (oligarhija), moćnim ratnicima (timokracija), narodu (demokracija: dogovorna/deliberativna, izravna, predstavnička), očinstvu (patrijarhat), podrijetlu (aristrokracija), poduzećima (korporatokracija), rulji (oklokracija), plemstvu (aristrokracija), samovlasti (autokracija), strankama (partitokracija), stručnjacima (tehnokracija), sudcima (kritokracija), umnosti (geniokracija), vladaru (monarhija: apsolutistička, ustavna), vojsci (stratokracija), volji većine (demokracija), volji vladara (monarhija), zaslugama (meritokracija).

Nigdje u Nacrtu nema pojmova: domovina, domoljublje, rodoljublje ni patriotizam, Domovinski rat, vojna obveza.

Nigdje u tekstu nema pojmova: himna, grb, stijeg, zastava, a bez njih je teško učiti o ponašanju prema tim simbolima i njihovu poštovanju.

Nigdje u Nacrtu nema pojmova: branitelj, Domovinski rat, obrana Domovine.

Za pridjev „nacionalni“ autori se ne znaju opredijeliti odnosi li se on na: zemlju, državu, domovinu, narod ili je samo dio sintagmi: pripadnost, manjina, zajednica.

Iako je Hrvatska njegova članica, nigdje se u tekstu ne spominje NATO ili Sjevernoatlantski savez.

Postavlja se pitanje čemu služi Građanski odgoj i obrazovanje bez toga pojmovnoga aparata, odnosno kako je on kao takav moguć.“

 

O tome koja je prava svrha i cilj GOO-a:

 

„GOO uopće nema za cilj usvajanje vrjednota; njihovo usađivanje u mlade ljude nije u žarištu.“

 

Škola gubi svoju odgojnu zadaću jer se sve manje skrbi o odgoju, vrjednotama i vrlinama i sve više funkcionalno instrumentalizira, pa djecu i mlade ne odgaja za život nego ih sve više priprema za tržište rada („operativne kompetencije“) što ga diktiraju multinacionalne kompanije (stvaranje modernih robova bez istinskoga znanja, sposobnosti kritičkoga razmišljanja i izgrađenih duhovnih i moralnih stavova). Nažalost, ovaj GOO nema potencijala biti zamašnjak pluralne i demokratske škole koja će potvrditi i promicati istinske pojedinačne i društvene vrjednote, biti u službi odgoja mladih naraštaja hrvatskoga društva u zdravu općeljudskom i domoljubnom duhu.“

 

„Cilj ovakvoga Nacrta jest da jednima bude dopušteno ljude etiketirati kao homofobe, ksenofobe, nacionaliste, a da drugima ne bude dopušteno pravo građanstva ni da se javno izjasne kao pripadnici određenoga naroda ili vjeroispovijesti, da se deklariraju kao domoljubi ili rodoljubi, u konačnici ni da se izjasne kao muškarac, odnosno žena; jednoga dana otac, odnosno majka. A kamoli da o nekim pojavama ili postupcima javno izjave kako su perverzni, nastrani, protunaravni, izopačeni ili pogrješni! To je mogući ključ podjele na „naš demokratski život“, „našu istinu“, „naše vrjednote“ i ono što se ne smatra „našim“ u očima autora Nacrta. Zapravo je to novi dogmatizam, a predloženi Nacrt sredstvo indoktrinacije.“

 

O stavljanju naglaska na promicanje rodne ideologije i zaštitu prava manjina, ali isključivo s obzirom na etničko podrijetlo ili spolnu orijentaciju:


„Neznanstvenost i nemetodičnost. GOO ima vrlo prijepornih tema, posebno onih koje se odnose na rodnu ideologiju (vidljivo u Priručniku za nastavnike Znam, razmišljam, sudjelujem : Pomoć u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja, ur. Iva Zenzerović Šloser, Zagreb : Centar za mirovne studije i Centar mladih Hrvatske, 2013., str. 31 i 130 (http://zdravstveniodgoj.com/uploads/multiple_upload/522473e0-b38d-5bd1-32af-0ebf02aa5a5f_GOO%20prirucnik%20za%20nastavnike_SCREEN.pdf), zaštitu prava manjina (ali samo s obzirom na etničko podrijetlo ili spolnu orijentaciju).

No, uopće se ne posvećuje pozornost svim drugim manjinama (poput rasnih, socijalnih, religijskih, dobnih, političkih ili osoba s poteškoćama: nijemost; gluhoća; sljepoća; nepokretnost; autizam; Downov sindrom; multipla skleroza, Alzheimerova, Crohnova, Parkinsonova bolest) i skupinama koje prema hrvatskom Ustavu uživaju posebnu skrb (dijelovi hrvatskoga naroda u drugim državama, osobe s invalidnošću, hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, udovice, roditelji i djeca poginulih hrvatskih branitelja, tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete, maloljetnici bez roditelja i oni o kojima se ne brinu roditelji). Tako se u Nacrtu invalidnost spominje jedan jedini put, a poteškoća se uopće ne spominje.“

 

O neuključivanju roditelja:

 

„U Odluci U-II-1118/2013 od 22. svibnja 2013. (NN 63/13, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_63_1257.html) Ustavni sud ističe:

„12.2. Postoje pozitivne obveze države u području javnog školskog sustava u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustava i članka 2. Protokola br. 1 uz Konvenciju. Iz odgovornosti roditelja da osiguraju pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti proizlazi i obveza države da pri oblikovanju nastavnih programa uvažavaju različita uvjerenja roditelja te njihovo ustavno pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju vlastite djece. Tu ustavnu obvezu država može provesti samo tako da u proces oblikovanja nastavnih sadržaja uključi roditelje.“

Nema podataka da su u izradu GOO-a bila uključena vijeća roditelja ili udruge roditelja učenika hrvatskih škola.“

 

O ignoriranju temeljnih ljudskih sloboda i civilizacijskih vrednota u GOO-u:

 

„GOO ne razlikuje slobodu misli od slobode mišljenja. Ne spominje se pravo na slobodu uvjerenja. Nigdje se u Nacrtu ne spominje sloboda vjeroispovijesti ili sloboda religije ili religijska sloboda nego se govori o slobodi vjere. Nigdje se u tekstu ne spominje prigovor ili priziv savjesti.

U Nacrtu uopće nema imenica: vjeroispovijest, konfesija, religija, denominacija; ni pridjeva vjeroispovjesni, konfesijski, denominacijski, interkonfesionalni.

Nema u GOO-u spomena Božića, ni u komercijalnom, šopingholičarskom, laiciziranom, sekularnom ni tradicionalnom smislu kao obiteljskoga blagdana. Nema ni spomena Uskrsa kao blagdana pobjede, oslobođenja i nade.

U GOO-u nema spomena pokojnika ni poštovanja mrtvih, a smatra se da je po tom čovjek postao civilizirano biće.“

 

O nepromicanju razumijevanja među religijama i izgradnji multikonfesionalnog društva:

 

„Promicanje razumijevanja među religijama. Ovakav GOO ne će pridonijeti izgradnji multikonfesionalnoga društva; ne sadržava pojmove miroljubive koegzistencije ni suživota, a autori su propustili pribilježiti osnovne informacije o crkvenim i drugim blagdanima tradicionalnih vjerskih zajednica na hrvatskom tlu.“

 

O potpunom ignoriranju važnih državnih blagdana:

 

„Državni blagdani. U tekstu se spominju Dan neovisnosti, Dan zahvalnosti i Dan sjećanja na Vukovar, ali Nacrt igornira sve ostale hrvatske državne blagdane i spomendane. A oni su jasno propisani Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11, 130/11).

Stoga je očito da ovaj tekst nije pisan za hrvatski ustavnopravni poredak nego da je riječ o nekom nemuštom prijevodu.“

 

O mučenju djece:

 

Članak 19. stavak 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta određuje, između ostaloga:

„Države-stranke poduzimaju sve prikladne zakonodavne, upravne, društvene i obrazovne mjere radi zaštite djeteta od svih oblika [...] mentalnoga nasilja [...] dok je na skrbi roditelja, zakonitih skrbnika ili neke druge osobe koja se skrbi o djetetu.“

Iz svih navedenih nedostatka Nacrta slijedi zaključak da bi uvođenje predloženoga GOO-a u hrvatski školski sustav bio oblik mentalnoga nasilja nad učenicima dječje dobi (0-18 godina). Država je to, sukladno međunarodno preuzetim obvezama, dužna spriječiti!“

 

Zaključak:

 

Predloženi Građanski odgoj i obrazovanje:

  1. ne svjedoči o opsegu i važnosti građanskih prava i obveza,
  2. nije jamac odgoja za građanska prava i obveze i naobrazbe o njima,
  3. nema valjanu pravnu osnovu,
  4. ne poštuje hrvatski pravni poredak,
  5. ne poštuje javni moral u Hrvatskoj (etičke standarde koji se provode u društvu),
  6. ne poštuje odredbe hrvatskoga Ustava o pluralnosti odgoja,
  7. ne odražava izazove građanskoga odgoja koji postoje u Hrvatskoj u XXI. stoljeću,
  8. nije neutralan, uključiv, objektivan, kritičan i pluralističan,
  9. nema uporište u pravnoj znanosti, hrvatskom zakonodavstvu, tradiciji i praksi; ni u profesionalnoj osposobljenosti (sveučilišnom studiju) pojedinih učitelja i nastavnika koji bi ga trebali predavati, ni u logici, suvislosti, razložnosti i zdravom razumu.

Cilj GOO-a je preodgajati naraštaje i mijenjati vrjednote u skladu s ideologijom koju zastupa.

Ponuđeni Nacrt ne može se doraditi, popraviti ni prepraviti, nego cijeli postupak njegova donošenja treba ponoviti, počevši od javnoga natječaja za uravnotežen i pluralistički sastav radne skupine koja će ga sastavljati.

 

Cjelovita verzija analize Nacrta Odluke o donošenju Nastavnoga plana i programa Građanskoga odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu Petra Radelja nalazi se u prilogu ovom tekstu.

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!