Podržite nas!

Tko plaća šampon?

24.11.2012

Komentar na dopis 28 udruga koje podržavaju Jovanovićev Zdravstveni odgoj

23.11.2012. je grupa udruga okupljenih oko platforme 112 objavila zajedničku izjavu podrške Zdravstvenom odgoju. Ova izjava obiluje poluistinama i dezinformacijama čiji cilj je nova manipulacija roditelja kako bi ih se uvjerilo da nema razloga za zabrinutost. U sljedećem tekstu pročitajte kompletnu izjavu i naše komentare na iznesene stavove pa prosudite sami.

IZJAVA: „Uslijed mnoštva dezinformacija te paušalnih ocjena i interpretacija vezanih uz uvođenje Zdravstvenog odgoja u škole, organizacije civilnoga društva udružene oko Platforme 112 upozoravaju da je Zdravstveni odgoj utemeljen na znanstveno provjerenim informacijama, koji promiče odgovorno ponašanje, poštivanje i zaštitu ljudskih prava te suzbijanje svih vrsta diskriminacije, utječući na cjelokupan razvoj djece i mladih nužan iskorak u procesu stvaranja modernog obrazovnog sustava.“

KOMENTAR: Uvođenje Zdravstvenog odgoja u škole provedeno je izuzetno neprofesionalno i mimo svih pravila te se ne može govoriti o uvođenju, nego o nametanju programa od strane MZOŠ. Program promovira rodnu ideologiju tj. nameće razliku između spola i roda (4. modul – Spolno/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje). Očito se ovdje radi o novoj ideologiji koja nema nikakvo znanstveno uporište! Rodna ideologija je većini nastavnika (a vjerujemo i čitateljima) potpuno nepoznata. Stoga nastavnicima ne preostaje drugo nego da se sami educiraju čitajući preporučenu literaturu. Upravo su MZOS, AZOO i LGBTIQ udruge koje podupiru program oni koji šire dezinformacije ističuči kako je program moralno neutralan i znanstveno utemeljen.

 

IZJAVA: „Organizacije civilnoga društva navedene u potpisu ovim putem pozdravljaju uvođenje Zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole kao i sadržaj kurikuluma koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Zdravstveni odgoj utemeljen na znanstveno provjerenim informacijama koji promiče odgovorno ponašanje, poštivanje i zaštitu ljudskih prava te suzbijanje svih vrsta diskriminacije, utječući na cjelokupan razvoj djece i mladih, nužan je iskorak u procesu stvaranja modernog obrazovnog sustava. Zdravstveni odgoj treba provoditi na način koji potiče osjećaj sigurnosti, povjerenja, odgovornosti, (samo)poštovanja i poštivanja drugih i drugačijih - što su i ishodi učenja predviđeni Kurikulumom.“

KOMENTAR: Zdravstveni odgoj je jako važan dio odgoja djece. Izuzetno važan dio zdravstvenog odgoja mora biti i spolni ODGOJ. Stoga zdravstveni odgoj ne može biti puko iznošenje činjenica, već obavezno mora imati i odgojnu komponentu.  4. modul Zdravstvenog odgoja promiče potpuno znanstveno neutemeljenu rodnu ideologiju, kao i neke znanstveno zastarjele informacije poput one da je kondom posve sigurna zaštita protiv spolno prenosivih bolesti. Isto tako, osjećaj sigurnosti i samopoštovanja može značajno biti narušen preporučenim vježbama čiji cilj je u osjetljivoj dječjoj dobi propitivanje vlastite seksualne orjentacije.

 


IZJAVA: „Dosta je dezinformacija: Najbolji interes djeteta uvijek ima prednost pred svim ostalim interesima.“

KOMENTAR: Najbolji interes djeteta mora imati prednost pred ciljem nametanja rodne ideologije kao propalog eksperimenta već napuštenog u nordijskim zemljama koje su prednjačile u rodnoj ideologiji.

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!


IZJAVA: „U posljednje vrijeme svjedočimo mnoštvu dezinformacija te paušalnih ocjena i interpretacija vezanih uz zdravstveni odgoj koje mogu utjecati na stvaranje pogrešnog dojma.“

KOMENTAR: Ministarstvo i udruge koje ga podržavaju, uporno ponavljaju paušalnu ocjenu kako je cijeli program znanstveno utemeljen i moralno neutralan što naprosto nije točno. Stoga su upravo oni zaslužni za širenje dezinformacija i stvaranje pogrešnog dojma.

 

IZJAVA: „S ciljem informiranja cjelokupne javnosti mreža organizacija civilnog društva želi ovim putem naglasiti nekoliko bitnih aspekata u svrhu jasnijeg shvaćanja važnosti Zdravstvenog odgoja:

· Kurikulum Zdravstvenog odgoja predviđa četiri temeljne cjeline: Živjeti zdravo, Prevencija nasilničkog ponašanja, Prevencija ovisnosti te Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje. U okviru Zdravstvenog odgoja cjelina Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje odnosi se na petinu sadržaja u osnovnoj školi i trećinu u srednjoj školi što ukazuje na veću zastupljenost sadržaja vezanih uz zdravlje, prevenciju nasilničkog ponašanja i prevenciju ovisnosti u cijelom programu.“

KOMENTAR: Svi se slažemo da je zdravstveni odgoj potreban. Međutim, protivimo se nametanju rodne ideologije, a tražimo odgojno orijentiran modul o spolnosti.


IZJAVA:

„- Pravobraniteljica za djecu, u svom mišljenju o zdravstvenom odgoju (Preporuka od 26. siječnja 2007.), ističe kako dijete ne smije biti uskraćeno za zdravstveni odgoj i obrazovanje jer je time uskraćeno u obrazovnim pravima, pravima sudjelovanja, zaštitnim pravima i, dugoročno, u pravu na preživljavanje. Kao što roditelji ne daju suglasnost za izvođenje programa hrvatskog jezika ili glazbenog odgoja, tako bi, prema mišljenju Pravobraniteljice, izvođenje programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja trebalo biti obvezno s ciljem postizanja jednakosti odgojno-obrazovnih mogućnosti i sprječavanja odgojno-obrazovne diskriminacije i društvenog marginaliziranja.“

KOMENTAR: Ured pravobraniteljice za djecu je 2007. istaknuo važnost zdravstvenog odgoja. Međutim, isti taj Ured nije reagirao na tvrdnje MZOŠ-a iz prosinca 2008. da, usprkos provedenim znanstveno-stručnim studijama poput onih Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) iz 2002. i 2006., i pozitivno ocijenjenog programa udruge Grozd, programi zdravstvenog odgoja nisu potrebni! Time su naša djeca bila zakinuta za vrijedne sadržaje koje bi zasigurno doprinijeli boljim zdravstvenim pokazateljima od onih iznesenih u posljednjoj studiji HZJZ-a za 2009./2010.


IZJAVA:
· Konvencija o pravima djeteta naglašava odgovornost roditelja za djecu, ali i odgovornost države da štiti i pomaže obiteljima u ispunjavanju njihove ključne uloge u podizanju djece. Najbolji interes djeteta uvijek ima prednost pred svim ostalim interesima (čl.3.).“

KOMENTAR: Roditelji žele dobro svojoj djeci i zato imaju pravo i odgovornost sudjelovati u kreiranju njihova razvoja, rasta i odgoja. To im pravo i tu odgovornost daju mnogi domaći i međunarodni pravni akti. Država putem škola, dakle, treba pomagati roditeljima, a nikako im ne smije nametati nešto što je suprotno njihovom vrijednosnom sustavu, pogotovo kad se radi o spolnom odgoju, kod kojeg su vrijednosni sustavi roditelja vrlo različiti.“ (Iz izjave o Zdravstvenom odgoju  od 26.01.2007. koju je potpisalo 255 akademika, znanstvenika, sveucilisnih profesora i kulturnih djelatnika)


IZJAVA:
„· Više od 80 posto mladih i preko 70 posto njihovih roditelja podupire ideju školskog programa seksualne edukacije (Štulhofer, Jureša i Mamula, 1999; 2000; 2004). Posljednje nacionalno istraživanje mladih o cjelovitoj seksualnoj edukaciji govori da je 83,8 posto mladih mišljenja kako bi seksualnu edukaciju trebalo uvesti u hrvatske škole (Modrić, Šoh i Štulhofer, 2011). Roditelji smatraju važnom ulogu škole u podučavanju tema koje se nalaze u zdravstvenom odgoju kao što su: osposobljavanje za nenasilnu komunikaciju, razvoj samostalnosti i samopouzdanja, zalaganje za svoja i tuđa prava te razvoj kritičkog mišljenja (Centar za ljudska prava, 2010.). Istraživanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (veljača 2012.) o stavovima roditelja učenika/ca osnovnih škola o spolnom odgoju njihove djece također pokazuje da su roditelji zainteresirani za spolni odgoj kao dio školskog programa.„

KOMENTAR: Točno, nijedan roditelj se ne buni protiv zdravstvenog odgoja! Međutim i ovaj odlomak pokazuje već poznatu metodu manipulacije informacijama gdje se u isti kontekst stavljaju različite informacije. Primjetite rečenicu  „... o spolnom odgoju njihove djece također pokazuje da su roditelji zainteresirani za spolni odgoj kao dio školskog programa“.  Nema govora o postotku roditelja i o pitanjima vrijednosti koje bi taj odgoj trebao posredovati. Želimo spolni odgoj, a ne nametanje rodne ideologije!

 

IZJAVA:
· Različita međunarodna istraživanja pokazuju kako spolno prenosive bolesti, neželjene trudnoće, pobačaji i seksualno zlostavljanje postaju značajan javno-zdravstveni problem te je rad na njihovoj prevenciji temeljni preduvjet očuvanja reproduktivnog zdravlja u zrelijoj dobi. Prikupljeni dokazi iz međunarodne prakse pokazuju da mladi kojima je pružena zadovoljavajuća informacija o seksualnim pitanjima naginju spolno odgovornijem ponašanju. 

KOMENTAR: U istraživanju HZZJZ-a objavljenom 2012. „Ponašanje u vezi sa zdravljem djece školske dobi“ za 2009/2010 objavljeni su alarmantni podaci koji se tiču pretilosti, vremena provedenog pred televizijom ili za računalom te pušenja i konzumacije alkohola. Međutim, podaci koji se tiču ranog stupanja u spolne odnose i maloljetničkih trudnoća su puno bolji od većine od 37 ispitivanih zemalja i pokazuju povoljan trend. Može se zaključiti kako su sadržaji koji se otprije predaju kroz Prirodu i Biologiju te izgrađivanje moralnih vrijednosti na satovima Vjeronauka, polučile pozitivne rezultate. Stoga ističemo da se uz obrazovne, svakako treba inzistirati i na odgojnim sadržajima.

 

IZJAVA: „Sustavna podrška nastavnicima, pedagoški rad s učenicima i informiranje roditelja.“

KOMENTAR: Ovo je potpuno izostalo, što samo potvrđuje naše stavove o neprofesionalnosti i aljkavosti MZOŠ i njegovog ministra Jovanovića te AZOO.

 

IZJAVA: „Budući da je proces donošenja kurikuluma bio ubrzan, bez prostora za kvalitetnu javnu raspravu, adekvatnu pripremu nastavnika/ca za provođenje kurikuluma te bez konzultacija s djecom i mladima kao izravnim korisnicima programa, što je kao preporuku istaknula Pravobraniteljica za djecu, pozivamo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agenciju za odgoj i obrazovanje da se za učinkovitu implementaciju sadržaja usmjere na sljedeće:“

KOMENTAR: Potpuno je nedopustivo da se u ovako važnom pitanju bilo što radi „ubrzano, bez prostora za kvalitetnu javnu raspravu, adekvatnu pripremu nastavnika!“ Stoga nikakve naknadne aktivnosti ne mogu popraviti napravljenu štetu te pozivamo Vladu Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za djecu da se zauzmu za trenutačnu suspenziju ovakvo donešenog programa te da se u procesu usvajanja programa Zdravstvenog odgoja i obrazovanja poštuje postojeći sustav vrijednosti, ustavno načelo zaštite djeteta i prava i odgovornosti roditelja u odgoju djece te omogući otvorenu znanstvenu raspravu u koju će biti uključeni rezultati različitih znanstvenih istraživanja.


IZJAVA:

1) Osigurati sustavnu podršku nastavnicima/ama kako bi ih se osnažilo za adekvatno provođenje kurikuluma kroz različite oblike stručnog usavršavanja te dostupnosti referenci i literature vezane uz temu, s posebnim naglaskom na pedagoški i metodički rad s učenicima/ama.

KOMENTAR: Naravno da je potpisnicima ove izjave u interesu da reference i literatura bude dostupna u što većem broju jer su upravo oni većinom i njeni autori! Što se tiče sustavne podrške nastavnicima, ona se, iz dosadašnjeg iskustva, svodi na nametanje silom i prijetnjama većini nastavnika kojima su stavovi izneseni u preporučenoj literaturi neprihvatljivi.

 

IZJAVA:

„2) Organizirati sastanke s roditeljima u školi ili lokalnoj zajednici kako bi se roditelje informiralo o sadržaju i važnosti provođenja programa.„

KOMENTAR: Svakako, većina roditelja pojima nema o rodnoj ideologiji koja im se servira pod 4. modulom Spono/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje, kao ni o načinima kako će se njihovoj djeci prezentirati što znači odgovorno spolno ponašanje.


IZJAVA:

„3) Osigurati sustavno praćenje i vrednovanje provedbe kurikuluma Zdravstvenog odgoja prvenstveno kroz dva postojeća mehanizma: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i sustav samo-evaluacije škola.“

KOMENTAR:  Ministarstvo je već uputilo nastavnicima prijetnje da će ukoliko se ne budu striktno držali kurikuluma, za to snositi sankcije. Nacionalni centar za vrednovanje je 2008. pozitivno ocijenio program udruge Grozd te bi sada bilo vrlo čudno (ali očekivano) da pozitivno ocijeni ovaj program sa potpuno suprotnim moralnim stavovima!


IZJAVA:
„4) Iskoristiti postojeće resurse organizacija civilnoga društva (seminare, edukacijske programe, priručnike, brošure, rezultate istraživanja i sl.) koje više od 15 godina provode različite programe, komplementarne predloženom kurikulumu zdravstvenog odgoja, neposredno s djecom, mladima, roditeljima i nastavnicima/ama, te u partnerstvu s njima osigurati podršku školama i nastavnicima/ama.“

KOMENTAR: Upravo je o tome riječ! Da li je stručno povjerenstvo koje za preporučenu literaturu odabire više naslova aktivističkih udruga LGBTIQ zajednice, te feminističkih organizacija neutralno? Ako je ono neutralno, zašto nema publikacija udruga koje ne zastupaju interese LGBTIQ zajednice? Bilo bi potpuno nedopustivo da LGBTIQ aktivisti dolaze u škole, iako već imamo informacije da lezbijska organizacija Rijeka LORI već čini upravo to uprkos izjavama ministra da to neće biti dozvoljeno.

 

IZJAVA:
Oganizacije koje potpisuju ovaj dopis su:“ 

KOMENTAR:  Na ovom mjestu treba se zapitati što povezuje sve ove udruge? Pretpostavljamo da glavnu riječ vode LGBT, queer, feminističke i ateističke udruge i njihovi poznati interesi. Jako je čudno da se udruge koje se deklarativno zalažu za toleranciju i poštivanje prava na izbor, tako oštro protive sasvim legalnom pravu roditelja što se zalažu za izbor Zdravstvenog odgoja koji neće potkopavati njihov odgoj i moralna uvjerenja. Način uvođenja i nepopustljivost Ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje, usprkos oštrom protivljenju roditelja, navodi na sumnju da se iza ovoga programa kriju još neki interesi. Osim toga, jako je zanimljivo pratiti tijek novca i financiranja najaktivnijih udruga. Osim 2.784.804 $ iz programa MEMOAIDS iz 2002. godine, neke od udruga financirane su milijunskim iznosima iz fondova Republike Hrvatske, ali i iz fondova EU te vlada stranih država. Nameće se pitanje da li ove udruge zaista rade u „najboljem interesu djece“ ili samo provode programe po naputku svojih donatora?

 

IZJAVA:

B.a.B.e.

CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Centar za mirovne studije - CMS
Centar za građanske inicijative Poreč
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Domino (Oueer Zagreb)
Forum za slobodu odgoja
GONG
Hrvatsko debatno društvo
Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina
Koalicija udruga u zdravstvu
Koordinacija udruga za djecu
Kuća ljudskih prava
Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
Mreža mladih Hrvatske
Projekt građanskih prava Sisak
RODA - Roditelji u akciji
Sjaj - udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama
Srpski demokratski forum
Socijalna politika i uključivanje SPUK
Status M
Transparency International Hrvatska
Udruga Protagora
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS
Udruga za samozastupanje
Volonterski centar Zagreb
Zelena akcija

Ženska soba

KOMENTAR: Mislimo da više nije potreban komentar – prosudite sami!