Podržite nas!

Tužba protiv uvođenja ZO

21.12.2012 17:00

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Ništetnost konspirativnoga, tj. urotničkoga zdravstvenoga odgoja

Obiteljska stranka izvješćuje javnost da je 20. prosinca 2012. – u zajedništvu s određenim brojem djece školske dobi i njihovih roditelja – podnijela tužbu protiv Odluke u uvođenju zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo 28. rujna 2012. godine.

Pravni tim Obiteljske stranke smatra da je navedena odluka ništetna i da kao takva ne smije proizvesti nikakve pravne učinke. Smatramo da Upravni sud treba žurno odgoditi provedbu osporene odluke zbog nenadoknadive ili teško nadoknadive štete – do svestranog utvrđivanja zakonitosti donesene odluke.

Pravni tim smatra da nije bilo nikakvoga postupka (o zakonitom se ne može ni govoriti), osim „konspirativnoga“, tj. urotničkoga ili zavjereničkoga – svojstvenoga podzemnim organizacijama (v. rječnik B. Klaića); tako je, naime, uvođenje postojećega zdravstvenoga odgoja okarakterizirao Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje. Potpuno je zanemaren Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji propisuje da se postupak sastoji od izrade, recenzije, javne rasprave, edukacije nastavnika i, na kraju, uvođenja u škole.

Sporna je odluka donesena 28. rujna 2012., a škole su morale svoje kurikulume donijeti do 15. rujna za tekuću školsku godinu. Roditeljima i djeci nije omogućeno sudjelovanje, a nakon odluke im se osporava i pravo na izbor čime se guši sloboda – jedna od najvećih ustavnih vrjednota. Škole su pretvorene u ispostave državne uprave. Odluka je donesena prema Zakonu o sustavu državne uprave, a trebala je biti donesena prema Zakonu o ustanovama i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Zbog svega navedenoga smatramo da
donesena odluka ne obvezuje škole na njezino provođenje. Ujedno ističemo da i škole mogu pokrenuti zakonite postupke radi zaštite zakonitosti svoga rada, rada Ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U Zagrebu 21. prosinca 2012.

Za Obiteljsku stranku
Mate Knezović, predsjednik

Osim na Facebooku, možete nas podržati uplatom na ŽR 2360000-1102338528 ili pozivom na broj 060 800 334 (3,00 kn iz fiksne ili 4,04 kn iz mobilne mreže + PDV)!